امیرحسین بهادری رتبه ۶۲۲: تابستان های خود را جدی بگیرید.

امیرحسین بهادری رتبه ۶۲۲: تابستان های خود را جدی بگیرید.

امیرحسین بهادری رتبه ۶۲۲: تابستان های خود را جدی بگیرید.

مصاحبه با رتبه های برتر استاد مهرداد ماهر- امیرحسین بهادری رتبه ۶۶۲

 

خودتان را معرفی نمایید:

امیرحسین بهادری هستم، رتبه ۶۲۲ منطقه ۲رشته علوم تجربی سال ۹۷، دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

از چه پایه ای درس خواندن برای کنکور را شروع کردید؟

از سال سوم ( یازدهم) به صورت جدی برای کنکور شروع به خواندن نمودم.

 

میانگین ساعت مطالعه تان در پایه های سوم (یازدهم) و پیش دانشگاهی ( دوازدهم) را بیان نمایید.

در سال سوم به طور میانگین ۷ تا ۸ ساعت و در سال پیش دانشگاهی۱۰ تا ۱۲ ساعت مطالعه داشتم.

 

از چه پایه ای و در چه درس هایی در کلاس های موسسه مدرسان ماهر (فاخر) شرکت نمودید؟

در درس های ریاضی، زیست شناسی، شیمی و عربی از تابستان دوم به سوم تا پیش دانشگاهی ودر درس فیزیک از سال پیش دانشگاهی شرکت کردم.

 

از لحاظ شما مهم ترین ویژگی کلاس های موسسه چه بود؟

درس ریاضی توسط جناب استاد ماهر، درس زیست شناسی توسط دکتر صالحی،  درس شیمی توسط جناب استاد بیت آزاد، درس عربی توسط جناب استاد شیخ بهایی و درس فیزیک توسط جناب استاد عبدالمحمد تدریس می شد.

جناب استاد ماهر بسیار قانومند و منضبط بودند و همین امر باعث شرکت تک تک دانش آموزان در مباحث کلاس می شد و تکالیف به هیچ وجه باقی نمی ماند.

جزوه ایشان بسیار کامل بود و تمام تیپ تست ها را پوشش می داد.

 

جناب استاد صالحی هم دوست خوبی و هم استاد عزیزی بودند و سطح کلاس ایشان بسیار بالا بود. شاید اقرار نباشد که تمام نکات تست زنی در کلاس ایشان بیان شد.

 

جناب استاد بیت آزاد به مانند برادر بزرگترمان بودند با شیوه تدریس بی نقص و فضای رقابتی شدید در کلاس.

 

جناب استاد شیخ بهایی در کنار فضای کلاس بسیار شاد، شیوه تدریس منحصربفردی داشتند.

 

و جناب استاد عبدالمحمد بسیار بر مباحث فیزیک مسلط و راه حل های مسائل ایشان هم منطقی و هم ساده بودند  و هیچ شک و شبهه ای در مباحث فیزیک باقی نمی ماند.

 

شیوه مطالعه تان به طورکلی چگونه بود؟

در درس ریاضی بعد از کلاس استاد ماهر، نمونه سوالات سر کلاس ایشان را و تست های عینکی جزوه ایشان را چندین بار حل کرده تا به تسلط برسم و در انتها از منابع خود تست کار می کردم.

در درس زیست شناسی بیش تر از کتاب درسی به جزوه جناب استاد صالحی پایبند بودم و مطالب مهم کتاب درسی را نیز به جزوه ایشان اضافه می کردم و سپس از منابع خود تست کار می کردم.

 

در درس فیزیک ، همانطور که قبلاگفتم شیوه حل تست زنی جناب دکتر عبدالمحمد بسیار عالی بود از این جهت سوالات جزوه ایشان را چندین بار حل کرده و راه حل ارائه شده در جزوه را به طور کامل بررسی می کردم و حتی راه حل های جزوه ایشان را در کتاب تستی خود وارد کرده تا ملکه ذهنم شود.

 

در درس شیمی، جزوه استاد بیت آزاد بیش تر نمونه سوالات کنکور بود ، تست های جزوه ایشان و منابع خود را کار کرده و اگر با نکته ای مواجه می شدم در جزوه وارد می کردم.

 

در درس ادبیات از کتاب درسی تا حدی مطالعه می کردم که مطلب کلی را متوجه شوم و سپس از منابع خود درس به درس تست کار می کردم.

البته در درس ادبیات ضعیف نیز بودم که همایش جمع بندی موسسه بسیار کمکم نمود.

 

جزوه استاد شیخ بهایی به قدری کامل بود که مرا از هر منبع دیگری حتی برای تست زنی ، بی نیاز کرده بود.

 

در درس دین و زندگی چندین بار کتاب و منبع خود را خوانده و تست کار می کردم.

 

در درس زبان بیش تر روی cloze test و reading کار کردم چون در گرامر و لغت قوی بودم.

 

لازم است دو نکته را ذکر نمایبم:

درتمام درس ها تست های مهم را مارکدار می کردم و در آزمون های آزمایشی که برنامه ام سنگین بود تنها تست های مارکدار را مجدد کار می کردم.

در اوایل تست ها را به صورت آموزشی کار می کردم چون در آزمون های آزمایشی با کمبود زمان مواجه نمی شده و معمولا شیوه حل مسائلم سرجلسه آزمون ایراد داشت در جهت رفع این اشکال، به صورت آموزشی پیش رفتم.

از عید به بعد روی سرعت تست زنی کار کردم و تست زنی ام به شیوه زماندار بود.

 

 

از چه پایه ای در آزمون های آزمایشی شرکت کردید و تراز و رتبه تان چند بود؟

از پایه اول در آزمون های آزمایشی شرکت کردم.

میانگین ترازم در آزمون های آزمایشی در پایه اول۷۲۰۰ و رتبه شهری ام یک، در پایه دوم ۷۱۰۰ و رتبه شهری ام ۷ یا ۸ و  در پایه سوم و  پیش دانشگاهی میانگین ترازم ۷۰۰۰ و رتبه شهری ام زیر۲۰ بود.

 

تحلیل و برنامه ریزی تان برای آزمون ها چگونه بود؟

سر جلسه آزمون سوالات دشوار و شک دار را علامت می گذاشتم.

بعد از ظهر آزمون بعد از دریافت کارنامه، سوالات نزده ، اشتباه پاسخ داده شده و سوالات شک دار و وقت گیری را که سرجلسه علامت گذاشته بودم حتی در صورت صحیح پاسخ دادن، مجدد در خانه حل می کردم. در صورت صحیح پاسخ دادن از آن سوال رد می شدم و در صورتی که پاسخم اشتباه بود، پاسخ نامه آن سوال را کامل بررسی می کردم.

 

هفته اول مابین دو آزمون آزمایشی، اختصاصی محور و در این هفته ،۹۰ درصد دروس اختصاصی و ۵۰ درصد دروس عمومی های بودجه بندی آزمون را مطالعه می کردم.

دو تا سه روز هفته دوم به مطالعه عمومی های باقی مانده به همراه مرور اختصاصی ها می پرداختم.

روز سه شنبه و ۴ شنبه هفته دوم به ترتیب اختصاصی و عمومی ها را تست زده  و ۵ شنبه به سوالات مارکدار و دفترچه غیر حضوری اختصاص داشت.

 

چگونه مدیریت زمان را در جلسه آزمون انجام می دادید تا با کمبود زمان مواجه نشوید؟

در اوایل بر تکنیک ضربدر و منها بسیار پایبند بودم ولی بعد از مدتی بخاطر تست زنی زیاد سریعا می توانستم سوالات دشوار و سوالات وقت گیر را از هم تمیز دهم، به همین دلیل دیگرتنها دور این سوالات دایره ای کرده و با ضربدر و منها سوالات دشوار و وقت گیر را مجزا نمی کردم.

 

از دوران طلایی نوروز پیش دانشگاهی ، از تکنیک زمان نقصانی که برای خود شخصی سازی کرده بودم، استفاده نمودم .

 

تکنیک زمان نقصانی را  چگونه شخصی سازی کرده بودید؟

به جای پاسخ گویی در ۱۵ دقیقه به ۱۰ دقیقه به سوالات هر درس پاسخ داده تا در انتها زمان بیش تری را ذخیره نمایم.

 

 

در تابستان سوم به پیش چه درس هایی را مطالعه کردید ( نگاه به گذشته یا نگاه به آینده)؟

قبل از شروع تابستان سوم به پیش شروع با مشاوره اساتید و مطالعه مقالات رتبه های برتر متوجه شدم از آن جا که پایه دوم و سوم حجم بالایی داشته و در سال کنکور زمان محدود است، پس باید در تابستان دروس دوم و سوم خود را به اتمام برسانم.

دروس پایه را خیلی خوب تابستان به اتمام رسانده و ترازم در آخر تابستان سوم به پیش دانشگاهی به ۷۶۰۰ رسید و پایه قوی ام در کنکور نیز تاثیر زیادی داشت.

 

معدل امتحان نهایی تان چند بود و چگونه خودتان را برای امتحان نهایی سوم آماده نمودید؟

معدل امتحان نهایی ام ۵۹/۱۹ بود.

برای آمادگی برای امتحانات در کنار مطالعه مطالب کتاب درسی، نمونه سوالات سال های قبل را نیز کار کردم.

 

آیا در درسی ضعیف بودید و چگونه رفع نمودید؟

بله در درس شیمی ضعیف بودم. برای برطرف کردن، نمونه سوالات زیادی را کار کرده و پاسخ نامه تک تک سوالات را بررسی می نمودم همین امر باعث شد در این درس رشد کرده و در کنکور ۷۳ درصد به این درس پاسخ دهم.

 

در مورد جمع بندی دوران نوروز و جمع بندی دوماه قبل کنکور بگویید.

در دوران طلایی نوروز ساعت مطالعه ام را افزایش داده و زمان اتلاف وقت خود را به حداقل رساندم. در این ایام تمام پایه و نیم سال اول پیش دانشگاهی را یک بار دیگر با تست زنی به طور کامل مرور کردم.

در دوران جمع بندی قبل کنکور، از روش سه روز یک بار استفاده نمودم در یک نیم روز کنکور زده و در ۵ نیم روز تحلیل می کردم .

شیوه تحلیلم در این ایام دقیقا شبیه تحلیل کنکور آزمایشی بود و علاوه بر تحلیل در بقیه ساعات از مباحث و درس هایی که ضعیف بودم تست کار می کردم.

 

فرمودید در دوران ایام طلایی با تست زنی کل دروس پایه و پیش دانشگاهی نیم سال اول را مرور کردید، آیا سوالات با سوالات دوماه آخر جمع بندی تکراری بودند؟

تمام سعی ام این بود قبل از دوماه آخر جمع بندی ، تست های تالیفی نه کنکوری را کار کنم  تا سوالات کنکور را کم تر دیده باشم تا کنکورهای جمع بندی دوماه آخر واقعی تر باشند.

 

چه توصیه ای برای کنکوری ها دارید؟

کنکوری های امسال آرامش خود را حفظ کرده  و تا لحظه آخر تلاش نمایند.

امیدشان به خداوند باشد و بخاطر تراز کنکورهای آزمایشی و قضاوت دیگران ناامید نشده و آینده خود را خراب نکنند.

و کنکوری های سال های آینده، تابستان های خود را جدی بگیرید.

کلید اولیه سازمان سنجش کنکور ۹۸ در تمامی رشته ها را از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

کلید اولیه سنجش کنکور ۹۸

آخرین مقالات

مشاهده همه
علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید.
علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- علی طوبایی رتبه ۶۹۷ خودتان را معرفی نمایید: علی طوبایی هستم رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ رشته...
ادمین 2 0
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ با سلام برای دانلود امتحان نهایی شهریورماه درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین کلیه رشته ها که در تاریخ ۱۲شهریور ماه ۹۸ برگزار شده است، روی کلمات زیر کلیک...
ادمین 2 0
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید.
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ خودتان را معرفی نمایید: ملیکا کزازی...
ادمین 2 0
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات پس از تایید مدیر نمایش داده خواهند شد.