درباره ما

برخی از ویژگی های گروه آموزشی مدرسان ماهر
– بهره گیری از اساتید برجسته کشور
– بهره گیری از مشاوران با تجربه و کار آزموده در امر مشاوره کنکوری
– تدوین جزوات پیشرفته درسی
– آموزش مفهومی و تشریحی در جهت ارتقاء سطح علمی دانش آموزان
– برنامه ریزی ویژه به فراخور هر دانش آموز
– پیگیری آموزشی به صورت مستمر توسط مشاورین
– برگزاری اردوهای نوروزی
– برگزاری اردوهای جمع بندی نهایی کنکور
– برگزاری همایش های موفقیت تحصیلی
– برگزاری همایش تجلیل از رتبه های برتر کنکوری