رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر در تابستان چه دروسی را مطالعه کردند ( بخش دوم)

رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر از دوران تابستان می گویند ( بخش دوم) نیره سادات موسویان رتبه ۱۴۰: در تابستان اول ( نهم) به دوم (دهم) در کلاس های جناب استاد ماهر به طور کامل ریاضی دوم را تمام کردم. در تابستان دوم به سوم (یازدهم) دروس دوم را به طور کامل جمع بندی … ادامه خواندن رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر در تابستان چه دروسی را مطالعه کردند ( بخش دوم)