سارا علی پور دانشجوی پزشکی همدان: اگر زمان به عقب برگردد، از سال دوم برای کنکور شروع می کنم.

سارا علی پور دانشجوی پزشکی همدان: اگر زمان به عقب برگردد، از سال دوم برای کنکور شروع می کنم.

سارا علی پور دانشجوی پزشکی همدان: اگر زمان به عقب برگردد، از سال دوم برای کنکور شروع می کنم.

مصاحبه با رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر- سارا علی پور

 

خودتان را معرفی نمایید:

سارا علی پور هستم، رتبه ۱۰۸۵رشته علوم تجربی سال ۹۶، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

از چه پایه ای درس خواندن برای کنکور را شروع کردید؟

از سال سوم به صورت جدی مطالعه برای کنکور را شرکت نمودم و در همین سال نیز در کلاس های موسسه مدرسان ماهر شرکت کردم.

اگر زمان به عقب برمی گشت، قطعا از سال دوم شروع می کردم، هرچند که هیچ وقت برای شروع دیر نیست.

 

میانگین ساعت مطالعه تان در سال های دوم ( دهم)، سوم (یازدهم) و پیش دانشگاهی ( دوازدهم) را بیان نمایید.

میانگین ساعت مطالعه ام در سال دوم چندان بالا نبود و فقط سعی می کردم مطابق با برنامه مدرسه پیش بروم.

میانگین ساعت مطالعه ام در پایه سوم در روزهای مدرسه ۵ تا ۶ ساعت و در روزهای تعطیل ۷ تا ۸ ساعت بود.

در پایه پیش دانشگاهی در ابتدا ۷ تا ۸ ساعت به طور میانگین مطالعه می کردم که از بعد عید به ۱۰ ساعت رسید.

در سال اول شرکت در کنکور، رتبه ام ۴۰۰۰ شد که تصمیم به شرکت مجدد در کنکور نمودم و ساعت مطالعه ام در سال دوم هفته ای ۶۰ ساعت که از بعد عید به ۷۰ ساعت رسید.

 

شیوه مطالعه تان به طورکلی چگونه بود؟

درس ادبیات را در سال های دوم ، سوم و پیش دانشگاهی تا قبل از عید، به صورت درس به درس مطالعه و تست کار می کردم، اما از بعد عید این درس را به صورت مبحثی مطالعه و تست زدم.

 

درس عربی را دقیقا مطابق با جزوه استاد شیخ بهایی مطالعه و در ادامه تست کار می کردم، البته هر شب چند تست ترجمه نیز کار می کردم.

 

درس دینی را از کتاب درسی به صورت دقیق خوانده و حفظ می کردم و در انتها تست کار می کردم.

 

در درس زبان مطابق با برنامه راهبردی کنکورهای آزمایشی پیش می رفتم و هر شب نیز تست reading  و cloze test  کار  می کردم.

 

در درس ریاضی، جزوه های استاد ماهر را که همه تیپ سوالات را پوشش می داد ، چندین بار مطالعه و برای تمرین بیش تر از منبع دیگری نیز تست کار می کردم.

 

در درس زیست شناسی ابتدا کتاب درسی را دو سری مطالعه نموده و تا جایی که می توانستم نکات درسی را خودم پیدا می کردم و سپس نکات جزوه استاد صالحی را می خواندم.

در ادامه تست می زدم و نکات تست ها را در کتاب درسی حاشیه نویسی می کردم.

 

مباحث حفظی درس شیمی را نیز مشابه درس زیست عمل می کردم، اما ، مسائل مهم شیمی را چندین بار حل و مارک می کردم.

 

در درس فیزیک ابتدا درس نامه کتاب آموزشی را خوانده و تست کار می کنم. تست های مهم را مارک نموده تا در آزمون های آزمایشی بعد مجدد تمرین نمایم. همچنین مطالب حفظی این درس را یک دور از کتاب درسی نیز مطالعه می کردم.

 

از چه پایه ای در آزمون های آزمایشی شرکت کردید و تراز و رتبه تان چند بود؟

از پایه دوم در آزمون های آزمایشی شرکت کردم.

میانگین ترازم در آزمون های آزمایشی در پایه دوم ۶۱۰۰ و در سال سوم و پیش دانشگاهی ۶۴۰۰ بود که در سال دوم کنکور، میانگین ترازم به ۶۸۰۰ رسید.

این نکته نیز لازم است بیان نمایم: در ۳ آزمون آزمایشی جمع بندی قبل کنکور، ترازم ۶۱۰۰، ۶۴۰۰ و ۶۶۰۰ شد، اما سعی کردم بدون توجه به نتیجه این سه آزمون درسم را خوانده و تحت تاثیر نتایج قرار نگیرم.

 

تحلیل و برنامه ریزی تان برای آزمون ها چگونه بود؟

نصف دروس را جمعه بعد از آزمون و نصف دیگر را شنبه بررسی و تحلیل می کردم.

برنامه ریزی ام اینگونه بود که روزی ۳ درس اختصاصی و ۲ درس عمومی را مطالعه و تست کار می کردم و ۴ روز قبل کنکورهای آزمایشی نیز مرور می کردم.

 

از چه پایه ای و در چه درس هایی در کلاس های موسسه مدرسان ماهر شرکت نمودید؟

ازتابستان سال دوم به سوم در کلاس های استاد ماهر، از سال سوم در کلاس های استاد صالحی و از تابستان پیش دانشگاهی در کلاس استاد شیخ بهایی ثبت نام کردم.

 

از لحاظ شما مهم ترین ویژگی کلاس های موسسه چه بود؟

استاد ماهر علاوه بر استادی گرانقدر، بهترین مشاورم بودند که همواره به دور از خوش بینی یا بدبینی، بهترین مسیر را نشانم می دادند و هنوزم تک تک حرفای مشاوره ای ایشان را به خاطر دارم و تدریس استاد ماهر به شدت منظم و برنامه ریزی شده بود.

 

استاد صالحی برای ادامه راه همیشه به ما انگیزه می دادند. تدریس ایشان بسیار مفهومی و تک تک نکات کتاب درسی را دربرداشت و ایشان بر تست زنی فراوان و نوشتن نکات علاوه بر خواندن جزوه شان تاکید بسیار داشتند.

 

استاد شیخ بهایی بسیار منسجم و قابل درک تدریس می کردند و جزوه مختصر و در عین حال کاملی داشتند.

 

چگونه مدیریت زمان را در جلسه آزمون انجام می دادید تا با کمبود زمان مواجه نشوید؟

در آزمون های آزمایشی اصولا با کمبود زمان مواجه می شدم، اما در کنکور دچار کمبود وقت نشدم زیرا در ابتدا سوالاتی که مطمئن بودم پاسخ داده و برای سوالات وقت گیر و سوالات شک دار وقت خود را صرف نکردم تا از سوالات ساده باز بمانم.

در انتها زمان اضافه هر درس را به سوالات وقت گیر و شک دار اختصاص دادم.

 

 

در تابستان دوم به سوم و سوم به پیش چه درس هایی را مطالعه کردید ( نگاه به گذشته یا نگاه به آینده)؟

درس های نگاه به گذشته، خصوصا اختصاصی ها، زیرا به نظرم اهمیت اول در تابستان جمع بندی دروس پایه است.

 

آیا درسی بود که ضعیف باشید؟ برای برطرف کردن این ضعف چه روشی در پیش گرفتید؟

در درس شیمی دچار مشکل بودم و در آزمون های آزمایشی، درصد خوبی کسب نمی کردم، اما به ترسم در این درس غلبه کرده و زمان هایی که انرژی زیادی داشتم به این درس اختصاص می دادم و با مرور چندین باره توانستم در این درس پیشرفت نمایم.

 

در مورد جمع بندی دوران نوروز و جمع بندی دوماه قبل کنکور بگویید.

در دوران طلایی نوروز با برنامه راهبردی کنکورهای آزمایشی پیش رفته و دروس سال دوم را یک بار دیگر کامل مرور و تست کار کردم.

 

در جمع بندی ماه قبل کنکور نیز از روش سه روز یک بار استفاده کردم و هم زمان با تحلیل آزمون، تمام درس ها را نیز مرور کردم.

در فاصله کنکورها، تعداد بیشتری کنکور عمومی نیز کار کردم.

 

از هفته آخر و روز قبل کنکور بگویید.

هفته آخر تورق سریع را انجام دادم و سعی نمودم وسواس به خرج نداده و به خودم انرژی منفی ندهم و اگر مطلبی را فراموش کرده بودم به خودم اطمینان می دادم که سر جلسه یادم می آید و دقیقا نیز همینطور شد.

روز قبل کنکور خود را با خواندن درس مشغول کردم مثل روزهای قبل کنکورهای آزمایشی تا تمرکزم سمت مسائل حاشیه ای نرود و اتفاقا توانستم در روز آخر دینی را یک بار دیگر مرور نمایم.

 

چه توصیه ای برای کنکوری ها دارید؟

هیچ وقت دیر نیست و هیچ وقت ناامید نشوید.

به کنکورهای آزمایشی با دید کنکورآزمایشی بنگرید و هرگز با افت تراز ناامید نشده و به روند کاری خود ادامه دهید.

به خدا توکل کنید و بدانید هیچ تلاشی بی پاسخ نمی ماند و کنکور شما می تواند بهترین آزمون شما باشد.

 

 

 

کلید اولیه سازمان سنجش کنکور خارج از کشور ۹۸ در تمامی رشته ها را از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

کلید اولیه سنجش کنکور خارج از کشور ۹۸

آخرین مقالات

مشاهده همه
علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید.
علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- علی طوبایی رتبه ۶۹۷ خودتان را معرفی نمایید: علی طوبایی هستم رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ رشته...
ادمین 2 0
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ با سلام برای دانلود امتحان نهایی شهریورماه درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین کلیه رشته ها که در تاریخ ۱۲شهریور ماه ۹۸ برگزار شده است، روی کلمات زیر کلیک...
ادمین 2 0
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید.
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ خودتان را معرفی نمایید: ملیکا کزازی...
ادمین 2 0
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات پس از تایید مدیر نمایش داده خواهند شد.