سارینا مرادیان لطفی رتبه ۴۸: لازم نبودن پاسخ گویی ۱۰۰ درصدی به سوالات

سارینا مرادیان لطفی رتبه ۴۸: لازم نبودن پاسخ گویی ۱۰۰ درصدی به سوالات

سارینا مرادیان لطفی رتبه ۴۸: لازم نیست به تمام سوالات ۱۰۰ درصد پاسخ دهید.

خودتان را معرفی نمایید:

سارینا مرادیان لطفی هستم، رتبه ۴۸ رشته علوم تجربی سال ۹۷، دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

از چه پایه ای درس خواندن برای کنکور را شروع کردید؟

از تابستان سال دوم ( دهم) به سوم ( یازدهم) که با توصیه جناب استاد ماهر در آزمون های آزمایشی شرکت نمودم، درس خواندن برای کنکور را نیز شروع کردم.

 

میانگین ساعت مطالعه تان را در سال های دوم، سوم و پیش دانشگاهی ( دوازدهم) بیان نمایید.

در تابستان دوم به سوم ۴ تا ۵ ساعت، پایه سوم ۸ ساعت، تابستان سوم به پیش دانشگاهی ۵ تا ۶ ساعت و در سال پیش دانشگاهی ۸ تا ۱۰ ساعت به طور میانگین مطالعه می کردم.

 

از چه پایه ای و در چه درس هایی در کلاس های موسسه مدرسان ماهر شرکت نمودید؟

از پایه دوم تا پیش دانشگاهی در درس ریاضی جناب استاد ماهر و از پایه سوم  تا پیش دانشگاهی در درس زیست شناسی جناب دکتر صالحی و درس شیمی جناب استاد بیت آزاد شرکت نمودم.

 

از لحاظ شما مهم ترین ویژگی کلاس های موسسه چه بود؟

جناب استاد ماهر بسیار سخت گیر بوده و همین امر باعث جدیتمان در این درس می شد.

همچنین جزوه ایشان بسیار کامل و شامل تیپ بندی سوالات بوده که همین امر باعث سهولت درک و تست زنی در این درس می شد.

 

جزوه جناب دکتر صالحی بسیار کامل و حتی در درسی حفظی مانند زیست در برگیرنده تمام مطالب کتاب درسی بود.

ایشان هم استادی توانمند و هم مشاوری دلسوز بودند.

 

جناب استاد بیت آزاد بسیار پی گیر مطالعه درسی مان بوده و جزوه ایشان بسیار مختصر و در عین حال مفید بود.

 

از چه پایه ای در آزمون های آزمایشی شرکت کردید و تراز و رتبه تان چند بود؟

از پایه دوم در آزمون های آزمایشی شرکت کردم.

در پایه دوم میانگین ترازم ۶۵۰۰ و رتبه شهری ام ۱۸ ، در پایه سوم میانگین ترازم ۷۳۰۰ و جزو ۱۰ نفر اول و در پایه پیش دانشگاهی میانگین ترازم ۷۲۰۰ و رتبه شهری ام ۱۲ یا ۱۳ بود.

 

تحلیل و برنامه ریزی تان برای آزمون ها چگونه بود؟

برای تحلیل آزمون تنها سوالات اشتباه را بررسی می کردم که این شیوه بسیار نادرست بود.

در آزمون های جمع بندی، آزمون های آزمایشی قبل را از خود مجدد آزمون گرفته و بررسی می کردم و در این جا بود که متوجه اشتباه خود مبنی بر چک نکردن تمام سوالات شدم.

در این بررسی در سوالات صحیح پاسخ داده شده، متوجه نکته هایی می شدم که بخاطر تحلیل نکردن به آن ها پی نبرده بودم.

بعد از ظهر آزمون آزمایشی ، تمام منابع درسی را کنار خود چیده و شروع به برنامه ریزی کرده که در حدود سه ساعت طرح برنامه ام طول می کشید.

شیوه برنامه ریزی ام اینگونه بود که تعداد سوالات هر درس از منابع مختلف که باید کار نمایم را بر تعداد روزها تا دو شنبه هفته قبل آزمون (۱۰ روز) تقسیم می کردم.

در درس ریاضی و فیزیک دو منبع و در درس های زیست شناسی و شیمی ۳ منبع متفاوت استفاده می کردم.

طبیعتا تست های ریاضی و فیزیک در دو هفته نسبت به زیست و شیمی با توجه به تعداد منابع زودتر تمام می شد لذا روزهای باقی مانده مختص به این دو درس را در سال سوم به دروس عمومی و در سال پیش دانشگاهی به مطالعه مجدد  نکات درسی و جزوه اختصاص می دادم.

در سه شنبه و چهارشنبه هفته قبل آزمون دروس اختصاصی را مرور کرده و برای مرور از کتاب تستی سوای منابع خود و سوالات تستی  نشانه گذاری شده، استفاده می کردم.

در ۵ شنبه قبل آزمون در سال سوم دروس عمومی و در سال پیش دانشگاهی مجدد کتاب درسی زیست شناسی و شیمی را مطالعه می کردم.

 

در تابستان دوم به سوم و سوم به پیش چه درس هایی را مطالعه کردید ( نگاه به گذشته یا نگاه به آینده)؟

در تابستان دوم به سوم کاملا با برنامه موسسه مدرسان ماهر پیش رفتم.

در درس ریاضی جناب استاد ماهر بخش هایی از ریاضی سال سوم را تدریس نموده، در درس زیست شناسی، جناب دکتر صالحی فصل های پایانی زیست دوم و یک بخش زیست سوم و در درس شیمی جناب استاد بیت آزاد به جمع بندی پایه دوم پرداختند.

در تابستان سوم به پیش تمام دروس اختصاصی پایه را جمع بندی نمودم.

 

معدل امتحان نهایی تان چند بود و چگونه خودتان را برای امتحان نهایی سوم آماده نمودید؟

معدل امتحان نهایی ام ۱۹/۸۸بود.

با توجه به جمع بندی خوب دروس سال سوم در نیم سال دوم، بازه امتحانات نهایی را به خود استراحت داده تا تابستان را با آمادگی کامل برای کنکور شروع نمایم.

از این رو در این بازه تنها نمونه سوالات امتحان نهایی سال های ۸۸ تا ۹۶ را کار نموده و تنها در درس زیست شناسی مباحثی فراموش شده را از کتاب درسی مطالعه کردم.

 

آیا در دروسی ضعیف بوده و چگونه در این دروس پیشرفت کردید؟

در دو درس ریاضی و فیزیک با مطالعه زیاد، نتیجه مطلوب را به دست نمی آوردم،  اما با تغییر منابع، شیوه مطالعاتی و تمرین زیاد توانستم در این دو درس پیشرفت نموده و درصد پاسخ گویی ام از ۵۰ درصد به ۹۰ درصد رسد.

در درس ریاضی، تست ها را با شیوه استاد ماهر حل نموده و اگر چه  با صرف زمان زیادی مواجه می شدم اما همین تطابق با شیوه راه حل ایشان باعث پیشرفتم در این درس شد.

در درس فیزیک راه حل های پیشنهادی در منابع مطالعاتی ام از لحاظ بنده، بسیار طولانی و ناکارآمد بود از این رو سعی به ساختن راه حل ساده تر نمودم و همچنین در بعضی مباحث برای کشف راه حل ساده تر از دیگران راهنمایی می گرفتم.

 

چگونه مدیریت زمان را در جلسه آزمون انجام می دادید تا با کمبود زمان مواجه نشوید؟

در آزمون های آزمایشی به هیچ وجه با کمبود زمان مواجه نشدم، اما در کنکور حول و حوش ۵ دقیقه زمان کم آوردم.

در آزمون های آزمایشی در هر درس به صورت ثابت ۵ دقیقه زمان ذخیره کرده تا در انتها از آن استفاده نمایم.

 

لازم به ذکر است در منزل تمام تست ها را به صورت زمان دار با شیوه متفاوت کار می کردم.

به هر تست حول و حوش ۴۵ ثانیه به خود فرصت پاسخ گویی داده و در صورت رسیدن به پاسخ، همان لحظه پاسخ نامه را بررسی نموده و سراغ تست بعدی می رفتم در غیر اینصورت آن سوال کنار گذاشته تا در انتهای تمام سوالات آن روز پاسخ دهم.

 

شیوه بالا سبب شده بود تمام سوالات دشوار و وقت گیر را به خوبی تشخیص داده و در نتیجه در آزمون های آزمایشی در صورت داشتن زمان آن سوال را بررسی کرده، در غیر اینصورت دور آن دایره ای کشیده تا در انتها در زمان ذخیره شده آن را بررسی نمایم.

 

دلیل کم آوردن زمان در کنکور چه بود؟

در آزمون های آزمایشی ترتیب پاسخ گویی به سوالات دفترچه از ریاضی به شیمی بود، اما در کنکور این شیوه را تغییر دادم و همین امر سبب بی نظمی و کمبود زمان شد.

در کنکور از درس شیمی به ریاضی شروع نمودم و از آن جا که سوالات کنکور درس شیمی سال ۹۷ سخت طراحی شده بود، دچار استرس شده و در نهایت در درس ریاضی که نقطه قوت پایدارم بود با کمبود زمان در پاسخ گویی مواجه شدم.

 

در مورد جمع بندی دوران نوروز و جمع بندی دوماه قبل کنکور بگویید.

دردوران طلایی نوروز بیش تر روی تقویت روحیه خود کار کرده و ساعت مطالعاتی ام به ۳ تا ۴ ساعت و تنها به مطالعه دروس ضعیف تر تقلیل یافت که در نتیجه ترازم نیز در دو آزمون آزمایشی نوروز بسیار افت کرد.

اما بعد از این ایام با روحیه بهتری به ادامه مطالعه برای کنکور پرداختم.

شیوه بالا را به کنکوری های عزیز توصیه نمی کنم اما با توجه به شناخت از توان خود، این روش برای من بهترین بود.

 

از اواخر اردیبهشت ماه جمع بندی را شروع کرده و با توجه به مطالعه نکردن دروس عمومی در سال پیش دانشگاهی، هر روز ۶ درس ادبیات و ۶ درس دینی را نیز مطالعه می کردم.

در شنبه و سه شنبه هر هفته کنکور کامل و هر یک روز در میان یک کنکور عمومی ( به علت تعداد زیاد کنکور عمومی) از خود آزمون می گرفتم و در زیر نکات جدید خطی می کشیدم.

همچنین دفتری تهیه کرده بودم که سوالات کنکور را که بلد نبوده ، صورت سوال را  با ذکر دلیل در این دفتر یادداشت می کردم که این دفتر بالاخص در دروس عمومی بسیارکمکم نموده تا پی به اهمیت مباحث دشوار و پر اهمیت ببرم.

بعد از تمام شدن دروس ادبیات  و دینی ، در درس ادبیات تست زنی به صورت موضوعی و در درس دینی مجدد شروع به مطالعه کتاب درسی نمودم.

در درس عربی تنها تست درک مطلب کار کرده و با توجه به قوی بودن در درس زبان، تنها سه هفته آخر از هر مبحث ۱۰ تست کار کرده تا مباحث کنکوری زبان را متوجه شوم.

لازم به ذکر است در دوران طلایی نوروز و آزمون آزمایشی جمع بندی دی ماه ، در دو درس شیمی و مباحث مشترک فیزیک کنکورهای رشته ریاضی را نیز کار کردم.

 

چه توصیه ای برای کنکوری هایی که دو هفته آینده آزمون دارند، دارید؟

تا می توانید این دو هفته باقی مانده را تست کار کنید.

از کتاب درسی حفظیات فراموش شده را مجدد مطالعه نمایید.

دقت نمایید لازم نیست تمام دروس را ۱۰۰ درصد پاسخ دهید پس شهامت و قدرت کنار گذاشتن  مبحثی را داشته باشید.

در این مدت کم باقی مانده روحیه خود را حفظ کرده و درگیر حواشی ها نشوید.

با خراب کردن کنکورهای جمع بندی آزمایشی روحیه خود را نبازید، بنده نیز دو آزمون را از ۳ آزمون را خراب نمودم.

چگونگی کنترل استرس در جلسه کنکور را در مقاله زیر مطالعه نمایید.

کاهش استرس و دستپاچگی در جلسه کنکور ( بخش اول)

آخرین مقالات

مشاهده همه
علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید.
علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- علی طوبایی رتبه ۶۹۷ خودتان را معرفی نمایید: علی طوبایی هستم رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ رشته...
ادمین 2 0
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ با سلام برای دانلود امتحان نهایی شهریورماه درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین کلیه رشته ها که در تاریخ ۱۲شهریور ماه ۹۸ برگزار شده است، روی کلمات زیر کلیک...
ادمین 2 0
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید.
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ خودتان را معرفی نمایید: ملیکا کزازی...
ادمین 2 0
 1. المیرا مسبب اسمعیلی

  سلام موسسه ماهر برای ارشد هم فعالیت میکنه ؟

  1. ماهر ادمین
   ماهر ادمین

   سلام موسسه مدرسان ماهر تنها در زمینه کنکور کارشناسی فعالیت دارد.
   موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات پس از تایید مدیر نمایش داده خواهند شد.