سیدعلی سینا موسویان رتبه ۵۵: فرق من با دیگران بخاطر داشتن استاد ماهر بود

سیدعلی سینا موسویان رتبه ۵۵: فرق من با دیگران بخاطر داشتن استاد ماهر بود

مصاحبه با رتبه های برتر استاد مهرداد ماهر- سید علی سینا موسویان رتبه ۵۵

 

خودتان را معرفی نمایید:

سیدعلی سینا موسویان هستم، رتبه ۵۵ منطقه ۲رشته علوم تجربی سال ۹۴، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه شهید بهشتی

 

از چه پایه ای درس خواندن برای کنکور را شروع کردید؟

به طور جدی از تابستان سوم (یازدهم) به پیش دانشگاهی (دوازدهم) شروع به مطالعه نمودم.

 

میانگین ساعت مطالعه تان در سال پیش دانشگاهی را بیان نمایید.

در تابستان سوم به پیش دانشگاهی ۸ تا ۹ ساعت و در سال پیش دانشگاهی تا قبل از عید ۱۱ ساعت و بعد از عید ۱۳ ساعت مطالعه نمودم.

 

از چه پایه ای در آزمون های آزمایشی شرکت کردید و تراز و رتبه تان چند بود؟

از پایه دوم (دهم) در آزمون های آزمایشی شرکت کردم.

در سال دوم و سوم مطالعه چندانی برای کنکور و آزمون های آزمایشی نداشتم و با همان مطالعه تشریحی، رتبه ام همواره زیر ۵ بود.

در تابستان سوم به پیش با مطالعه جدی برای کنکور میانگین ترازم ۷۹۰۰ تا ۸۰۰۰ و رتبه ام زیر ۴ شد.

در طول سال تحصیلی پیش دانشگاهی ترازم افت و خیز داشت تا آذرماه ماه جزو ۴ نفر اول شهر بودم اما با سنگین شدن مطالب درسی نتواستم ساعت خود را هماهنگ کرده و در نتیجه با افت تراز مواجه شدم .

این روند تا اواسط اسفند ادامه داشت تا مجدد از آزمون های اسفند به بعد توانستم رشد نموده و ترازم افزایش یابد.

میانگین ترازم با تمام افت وخیزها در طول پیش دانشگاهی ۷۵۰۰ بود.

 

از چه پایه ای و در چه درس هایی در کلاس های موسسه مدرسان ماهر شرکت نمودید؟

از پایه دوم تا پیش دانشگاهی در کلاس های ریاضی (جناب استاد ماهر) شرکت کردم.

در پایه پیش دانشگاهی نیز در کلاس های زیست شناسی (دکتر صالحی)، عربی (جناب استاد شیخ بهایی)، فیزیک ( جناب استاد رضایی) و شیمی (جناب استاد بیت آزاد) شرکت نمودم.

 

از لحاظ شما مهم ترین ویژگی کلاس های موسسه چه بود؟

جناب استاد ماهر از هر لحاظ ممتاز بوده و بسیار زحمت کشیدند تا بتوانیم جزو برترین ها باشیم

هم استادی توانمند و هم مشاوری دلسوز که مسیر را نشانمان دادند.

فرق من با دیگران دقیقا بخاطر داشتن مشاوری دلسوز ( جناب استاد ماهر ) بود که در این راه طولانی مرا همراهی کرده و مسیر صحیح را نشانم دادند.

که جا دارد از ایشان و تمام بزرگوارانی که در این راه مرا راهنمایی نمودند تشکر و قدردانی نمایم.

 

عربی برای همه دانش آموزان یک غول بود و جناب استاد شیخ بهایی در طول یک ماه و نیم تابستان سوم به پیش ، ترس تک تک ما را از این درس از بین برده و جزوه خلاصه و مفید ایشان، درس عربی را برایمان ساده کرد و توانستم در اکثریت کنکورهای آزمایشی درس  عربی را ۱۰۰ درصد پاسخ داده و همچنین در کنکور ۸۶ درصد پاسخ دهم.

 

جناب دکتر صالحی در درس زیست شناسی در وهله اول شیوه صحیح کنکوری خواندن را آموزش داده و در وهله دوم منابع مناسب را  معرفی کردند.

جناب دکتر صالحی تک تک نکات ریز زیست را بیان کرده و در واقع زیست را از پایه تا پیش ساختند.

 

جناب استاد بیت آزاد تک تک دانش آموزان را به طور کامل شناخته و می دانستند با توجه به ضعیف یا قوی بودن دانش آموز چگونه با او رفتار نمایند تا سطح دانش آموز بالاتر رود.

 

شیوه مطالعه تان به طورکلی چگونه بود؟

در درس ریاضی اولویت اولم جزوه جناب استاد ماهر بود.

جزوه ایشان در عین خلاصه بودن بسیار کامل بود، به قدری جزوه ایشان را مطالعه کرده و تست هایش را کار کرده بودم که تک تک سوالات و کلیدها را حفظ شده بودم.

اما با یک چالش در درس ریاضی مواجه بوده و آن نیز بی دقتی در پاسخ گویی به تست ها و درنتیجه افزایش تعداد تست های نادرست بود در جهت رفع این چالش از دی ماه به بعد شروع به استفاده از منبع دیگری با تعداد تست زیاد و ساده نموده و توانستم  با سوالات ساده این کتاب، بی دقتی خود را به مرور رفع نموده و درس ریاضی را در کنکور ۸ از ۱۰ پاسخ دهم.

 

عملا مطالعه صحیح زیست شناسی از پایه پیش دانشگاهی با شرکت در کلاس های دکتر صالحی شروع شد و مطالعات قبل از آن هیچ ارزشی نداشت.

با توجه به سخت بودن درس زیست شناسی در کنکور ۹۴ توانستم این درس را در کنکور ۶۵ درصد پاسخ دهم.

 

در درس فیزیک قوی بوده و ابتدا درس نامه کتاب آموزشی را مطالعه کرده  و سپس شروع به تست زنی با تعدد زیاد می کردم.

 

در درس شیمی بسیار قوی بودم و تنها در این درس تست کار کرده و در کنکور نیز این درس را ۹۱ درصد پاسخ دادم.

 

در درس ادبیات ضعیف بوده و کلا مطالعه این درس را حذف کرده و از بعد عید به طور جدی این درس را مطالعه کردم که البته این شیوه ناصحیح  بوده و به کسی پیشنهاد نمی کنم.

 

تحلیل و برنامه ریزی تان برای آزمون ها چگونه بود؟

تحلیل آزمونم به شیوه متداول دیگران نبود.

بعد از آمدن کارنامه، تنها درس های درصد پایین را بررسی کرده و برای دو هفته آینده ساعت مطالعاتی آن درس را افزایش می دادم.

به طور روزانه نه هفتگی برنامه ریزی می کردم و بیش از ترتیب اولویت مطالعه، زمان مطالعه برایم اهمیت داشت.

البته در دروس عمومی و اختصاصی اولویت اول دروس اختصاصی بود.

تا ۵ شنبه و جمعه هفته اول کل مباحث برنامه راهبردی را تمام کرده و در هفته دوم به مرور می پرداختم، بالاخص مباحث دشوار را در هفته دوم زمان بیش تری برای مرور و کار کردن مجدد می گذاشتم.

 

در تابستان دوم به سوم و سوم به پیش چه درس هایی را مطالعه کردید ( نگاه به گذشته یا نگاه به آینده)؟

از آنجا که مطالعه جدی برای کنکور را از تابستان سوم به پیش شروع کرده و در نتیجه دروس پایه را به خوبی در سال های قبل جمع بندی نکرده بودم پس مسلما کار کردن دروس پایه نسبت به دروس پیش دانشگاهی که هنوز نخوانده بودم، تاثیر بیش تری داشت.

در نتیجه در این تابستان کل دروس عمومی و اختصاصی پایه را جمع بندی کرده و نکات مهم را به منبع درسی خود وارد کردم و در طول پایه پیش دانشگاهی تنها به همین نکات و تست مروری اکتفا نمودم.

 

معدل امتحان نهایی تان چند بود و چگونه خودتان را برای امتحان نهایی سوم آماده نمودید؟

معدل امتحان نهایی ام ۸۲/۱۹ بود.

از مهر سال سوم به طور جدی برای مدرسه به صورت تشریحی کار کرده و در نتیجه مشکلی برای امتحانات نهایی نداشتم.

 

در مورد جمع بندی دوران نوروز و جمع بندی دوماه قبل کنکور بگویید.

اولیا عزیزم در ایام نوروز کلا رفت و آمد را به صفر رساندند و جوی آرام و مناسب برای کنکور فراهم کردند و در این مدت تماما توانستم به مطالعه پرداخته و دروس پایه دوم و سوم و نیم سال اول پیش دانشگاهی را کامل مرور نمایم.

جا دارد همین جا از اولیا بزرگوارم تشکر و قدردانی نمایم.

 

در جمع بندی دو ماه آخر، به علت تست زنی زیاد، اکثر تست های کنکور را حفظ شده و از این رو به جای آزمون گرفتن از خود با سوالات کنکور از کتابی تالیفی که ۴ دوره سوال تالیفی مشابه سوالات کنکور داشت، استفاده کردم و به علت محدود بودن تعداد آزمون ها به جای سه روز یک بار هر دو هفته از خود آزمون می گرفتم.

در این ایام مباحثی که مشکل داشتم را کار کرده و درس های نقاط قوت خود در جهت ضعیف نشدن رها نکرده و در این درس ها فقط تست کار می کردم.

متاسفانه سه هفته قبل کنکور بسیار خسته شده و ساعت مطالعاتی ام افت نمود که تاثیر زیادی در نتیجه کنکورم داشت.

دلیل بازدهی کم این سه هفته استرس فراوان و همچنین فشردگی مطالعه در ۹ ماه به علت کار نکردن در پایه دوم و سوم بود.

 

چه توصیه ای برای کنکوری ها دارید؟

بی هیچ وجه یک ماه آخر را رها نکرده و همچنین مراقب خودتان در این ماه بسیار باشید ، حادثه خبر نمی کند.

متاسفانه یکی از دوستانم که جزو تک رقمی های کشوری در آزمون های آزمایشی بود در هفته آخر دچار حادثه شکستگی دست شده و سرعتش در پاسخ گویی به سوالات محاسباتی کند شده و نتوانست به نتیجه دلخواه خود برسد.

 

یک ماه آخر مهمترین زمان و سرنوشت افراد در این یک ماه جابه جا می شود. کنکوری هایی که با سخت کوشی در این یک ماه رشد کرده و برعکس داوطلبین قوی ای که دچار خستگی و غرور شده و افت می نمایند.

 

هر زمان از مطالعه در ماه آخر خسته شدید به این بیندیشید کسی در نقطه ای از ایران در حال مطالعه است که می تواند با سخت کوشی جای شما را بگیرد.

 

دانش آموزان دوازدهمی که پایه دهم و یازدهم را نخوایده اند نگران نباشید با سخت کوشی از همین تابستان می توانید موفق شوید ( خود بنده نمونه بارز یک دانش آموزی هستم که از تابستان دوازدهم شروع کردم.).

 

در جهت تشخیص برنامه ، منابع و روش صحیح مطالعه حتما  از مشاوره مشاورین دلسوز استفاده نمایند.

 

آخرین مقالات

مشاهده همه
علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید.
علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- علی طوبایی رتبه ۶۹۷ خودتان را معرفی نمایید: علی طوبایی هستم رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ رشته...
ادمین 2 0
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ با سلام برای دانلود امتحان نهایی شهریورماه درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین کلیه رشته ها که در تاریخ ۱۲شهریور ماه ۹۸ برگزار شده است، روی کلمات زیر کلیک...
ادمین 2 0
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید.
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ خودتان را معرفی نمایید: ملیکا کزازی...
ادمین 2 0
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات پس از تایید مدیر نمایش داده خواهند شد.