شهره مصلحیون رتبه ۷۶:هر افتی مقدمه جهشی است.

شهره مصلحیون رتبه ۷۶:هر افتی مقدمه جهشی است.

مصاحبه با رتبه های برتر استاد مهرداد ماهر- شهره مصلحیون رتبه ۷۶

 

خودتان را معرفی نمایید:

شهره مصلحیون هستم، رتبه ۷۶منطقه ۲رشته علوم تجربی سال ۹۶، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران

 

از چه پایه ای درس خواندن برای کنکور را شروع کردید؟

از سال دوم ( دهم) در آزمون های آزمایشی شرکت نمودم اما به صورت جدی از سال سوم ( یازدهم) برای کنکور شروع به مطالعه کردم.

 

تراز و رتبه تان را در آزمون های آزمایشی بیان نمایید.

میانگین ترازم در سال دوم ۷۲۵۰  و در سال پیش دانشگاهی ۷۴۴۰ و رتبه شهری ام زیر۱۰ بود.

 

میانگین ساعت مطالعه تان در سال های سوم (یازدهم) و پیش دانشگاهی ( دوازدهم) را بیان نمایید.

سال سوم در دوران مدرسه حدودا ۳۰ ساعت در هفته و در ایام تعطیل ساعت مطالعه ام بیش تر بود.

سال پیش دانشگاهی قبل از عید هفته ای ۶۰ تا ۶۵ ساعت و بعد از عید بین ۸۰ تا ۸۵ ساعت مطالعه می کردم.

 

از چه پایه ای و در چه درس هایی در کلاس های موسسه مدرسان ماهر شرکت نمودید؟

از پایه سوم تا پیش دانشگاهی در کلاس های ریاضی جناب استاد ماهر و در سال پیش دانشگاهی در کلاس های زیست شناسی ( جناب دکتر صالحی)،  فیزیک (جناب استاد رضایی)، شیمی ( جناب استاد بیت آزاد)و عربی ( جناب آقای شیخ بهائی) شرکت نمودم.

 

از لحاظ شما مهم ترین ویژگی کلاس های موسسه چه بود؟

هدف آموزشی و یادگیری برای اساتید موسسه اهمیت فراوانی داشته و بسیار جدی و منضبط بودند.

به طور مرتب پی گیر وضعیت تحصیلی دانش آموزان بوده و تراز و درصد کنکورهای آزمایشی تک تک دانش آموزان را بررسی کرده و با مشاوره دلسوزانه سعی در برطرف کردن چالش دانش آموزان داشتند.

جزوه اساتید به روز بوده و به طور کامل تست های کنکورهای آموزشی و کنکورهای سال های پیش را پوشش می داد.

 

شیوه مطالعه تان به طورکلی چگونه بود؟

در حالت کلی شیوه مطالعه ام اینگونه بود:

یادگیری در کلاس درس یا کلاس موسسه برایم بسیار اهمیت داشته و سر کلاس به خوبی گوش می دادم تا مطلب را به خوبی فرا بگیرم.

سپس در منزل جزوه دبیر و کتاب درسی را مطالعه کرده و تست کار می کردم.

تست ها با شماره زوج را به صورت آموزشی( بدون زمان) و تست ها با شماره فرد را به صورت سنجشی ( زماندار ) کار می کردم.

در ابتدا تست ها را آموزشی کار کرده و سوالات مهم را مارکدار می نمودم و در هنگام تست زنی سنجشی و مرور، سوالات جدید ( با شماره زوج ) و سوالات مارکدار را کارمی کردم.

 

اگر بخواهیم به صورت جزئی تر بیان نمایم:

در درس ریاضی، در کلاس استاد ماهر کل مطلب را یاد گرفته و در مواقعی حتی کلاس ایشان را ضبط می نمودم.

سپس جزوه ایشان را مطالعه کرده و تست های عینکی را کار می کردم و درصورت فرصت، مجدد جزوه ایشان را مطالعه کرده و تمارین کتاب درسی را حل می کردم.

در درس ریاضی کمتر روی کتاب های دیگر تمرکز داشتم و بیش تر سوالات کنکوری نه تالیفی در درس ریاضی را کار می کردم.

 

در درس زیست شناسی با علاقه و مفهومی خواندن مطالب کتاب درسی در اولویت اولم بود و حتی مباحث حفظی را برای قابل فهم شدن برای خود تحلیل می کردم.

سر کلاس موسسه خوب گوش فرا داده و سپس جزوه دکتر صالحی را خوب می خواندم.

بعد از جزوه کتاب درسی را خوانده و در این درس تست به تعداد زیاد از منابع مختلف کار می کردم.

کنکوری های عزیز دقت نمایند تعدد زیاد تست زنی در درس زیست شناسی بسیار اهمیت دارد.

 

درس فیزیک:

اکثرا درس ریاضی و فیزیک را در یک دسته بندی قرا می دهند در صورتی که اینگونه نیست.

سوالات ریاضی در کنکور اکثرا بسیار شبیه هم بوده اما  کنکور فیزیک همواره چندین سوال جدید دارد، پس مفهومی خواندن لازمه مطالعه در درس فیزیک است.

سر کلاس موسسه، مطلب را به خوبی یاد گرفته  و پس از مطالعه جزوه،  تست ها با شماره فرد را کار می کردم.

در درس فیزیک سعی می کردم مفاهیم را خوب یادگرفته و در ذهنم برای مفاهیم فیزیک دسته بندی داشته باشم.

با کار کردن حدودا ۲۵۰ تست زمان دار در هفته، سرعت تست زنی خود را در درس فیزیک بالا بردم.

 

در درس شیمی از دو منبع استفاده کرده و علاوه بر آن جزوه استاد بیت آزاد نیز خود یک منبع غنی بوده  و همچنین بخش های حفظی را از کتاب درسی بسیار دقیق و ریز به ریز مطالعه می نمودم تا ملکه ذهنم گردد.

 

درس ادبیات از آنجا که در دفترچه کنکور درس اول بوده از اهمیت زیادی برخوردار بوده و خوب یا بد پاسخ دادن به این درس در روحیه و امید داوطلبین تاثیر بسیاری دارد.

در هفته ۷ تا ۸ ساعت را به این درس اختصاص داده و بسیار تست کار می کردم.

 

درس عربی را هفته ای ۴ ساعت مطالعه کرده و بیش تر تمرکزم روی تست های کنکور و کنکورهای آزمایشی بود.

در این درس جزوه استاد شیح بهائی را خوب خوانده و تمرین های کتاب درسی که از اهمیت بالایی برخوردار است را حل می کردم و در کنار آن به صورت مبحثی تست کار می کردم.

 

درس دین و زندگی را دبیرم در مدرسه به خوبی تدریس کرده و حتی نکات کنکوری را در کلاس درس مطرح می نمودند و پس از مراجعه به منزل ابتدا این درس را روزنامه وار خوانده و شروع به تست زدن می کردم.

نکات مهم را وارد کتاب درسی کرده و سپس مجدد به طور دقیق کتاب درسی را مطالعه نموده و در این درس تست های زیادی از کنکور کار نمودم.

 

تحلیل و برنامه ریزی تان برای آزمون ها چگونه بود؟

در بعد از ظهر آزمون، در مرحله اول سوالات ناصحیح و نزده را بررسی کرده و علت آن را ریشه یابی می کردم:

یا در آن مبحث یادگیری ام ناقص بود که با وقت بیش تر به یادگیری کامل و تسلط می رسیدم.

یا مبحث را نخوانده بودم که در صورت نداشتن زمان، آن درس را برای دوران جمع بندی کنار می گذاشتم.

یا روش مطالعه ام نادرست بود که از طریق مشاوره با اساتید و رتبه های برتر کنکور سال های گذشته روش صحیح را یافته و برای خود شخصی سازی می کردم تا پیشرفت نمایم.

در مرحله دوم تعدادی از سوالات که نکته دار بوده و با این که صحیح پاسخ داده بودم را علامت زده تا در دوران جمع بندی مجدد کار کنم.

سوالات دارای دام آموزشی که علت بی دقتی ام بود را نیز علامت ویژه گذاشته تا مجدد در دوران جمع بندی کار نمایم همچنین علت بی دقتی ام را کنارسوال یادداشت می کردم.

هدفم در آزمون های آزمایشی تمام کردن کامل مباحث بودجه بندی نبود، بلکه مطالعه دقیق برایم بسیار حائز اهیمت بوده و هر مبحثی باقی می ماند به دوران جمع بندی مبحث موکول می کردم.

از شنبه هفته اول تا سه شنبه هفته دوم هر چه می رسیدم را خوانده و دو روز آخر هفته دوم را به مرور کتاب درسی و جزوه ،تست زنی و  حل دفترچه غیرحضوری می پرداختم.

از آنجا که زیست شناسی در کنکورتجربی از اهمیت بالایی برخوردار است درنتیجه در اکثر روزها این درس را مطالعه کرده و تست می زدم.

 

معدل امتحان نهایی تان چند بود و چگونه خودتان را برای امتحان نهایی سوم آماده نمودید؟

معدل امتحان نهایی ام ۱۹/۸۸ بود و چون سال سوم در جو کنکور بوده و مطالب رابه خوبی مطالعه کرده بودم تنها کتاب درسی را مطالعه کرده و نمونه سوال های سال های پیش را کار کردم و به مطالعه برای آمادگی کنکور خود ادامه دادم.

 

آیا چالشی برای آمادگی خود برای کنکور داشتید و چگونه رفع نمودید؟

اکثر دانش آموزان با ورود به پیش دانشگاهی افت شدیدی داشته  و من نیز از این امر مستثنی نبوده و نسبت به خودم افت زیادی داشتم.

ولی با تلاش زیاد و تست زدن زیاد توانستم پیشرفت نمایم البته قبل از آن همانطور که در تحلیل آزمون بیان کردم به ریشه یابی مشکل می پرداختم.

 

در مورد جمع بندی دوران نوروز و جمع بندی دوماه قبل کنکور بگویید.

در دوران جمع بندی نوروز طبق برنامه راهبردی آزمون های آزمایشی، پایه و نیم سال اول پیش دانشگاهی را مرور کرده و علاوه برآن کمی روی کنکور عمومی نیز کار کردم.

جمع بندی دو ماه آخر را خیلی زود تقریبا از اواخر اردیبهشت شروع کرده و دو کنکور ۵ و ۶ سال قبل را از خود آزمون گرفتم.

از خرداد به بعد تکنیک سه روز یک بار را شخصی سازی کرده  ودو روز یک بار یک کنکور از خود آزمون گرفته و در سه نیم روز باقی مانده هم آزمون را تحلیل کرده  هم کتاب درسی زیست و شیمی و دینی را مطالعه نموده و هم تعداد زیادی مجدد تست کار می کردم.

همچنین مباحثی که مشکل داشتم، تست زنی جداگانه کرده و به جزوات هم رجوع می کردم.

 

چه توصیه ای برای کنکوری ها دارید؟

از سال پایه درس ها را به خوبی فرا بگیرید و تست کار کنید و همچنین برای آشنا شدن با فضای کنکور در آزمون های آزمایشی شرکت نمایید.

هیچ گاه ناامید نشوید و توجه داشته باشید کنکور آزمایشی همانطور که از نامش هویداست آزمایشی است و هر افتی مقدمه جهشی است در صورت ریشه یابی کردن و یافتن راه حل.

سعی کنید قضاوت های منفی دیگران روی شما تاثیر منفی نگذارید و توکلتان به خدا بوده و تمام سعی خود را نمایید.

همیشه نکات مثبت خود را در نظر گرفته و به مرورسعی کنید نقاط ضعف خود را برطرف نمایید.

از خانواده عزیزم و همه معلمان دلسوزم سپاسگزارم و آرزو دارم زحماتشان را جبران نمایم.

کلید اولیه سازمان سنجش کنکور خارج از کشور ۹۸ در تمامی رشته ها را از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

کلید اولیه سنجش کنکور خارج از کشور ۹۸

آخرین مقالات

مشاهده همه
علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید.
علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- علی طوبایی رتبه ۶۹۷ خودتان را معرفی نمایید: علی طوبایی هستم رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ رشته...
ادمین 2 0
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ با سلام برای دانلود امتحان نهایی شهریورماه درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین کلیه رشته ها که در تاریخ ۱۲شهریور ماه ۹۸ برگزار شده است، روی کلمات زیر کلیک...
ادمین 2 0
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید.
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ خودتان را معرفی نمایید: ملیکا کزازی...
ادمین 2 0
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات پس از تایید مدیر نمایش داده خواهند شد.