علیرضا کاروان رتبه ۱۲۲۱: اهمیت بیشتر تابستان از دوران جمع بندی

علیرضا کاروان رتبه ۱۲۲۱: اهمیت بیشتر تابستان از دوران جمع بندی

مصاحبه با رتبه های برتر استاد مهرداد ماهر- علیرضا کاروان رتبه ۱۲۲۱

 

خودتان را معرفی نمایید:

علیرضا کاروان هستم، رتبه۱۲۲۱ رشته علوم تجربی سال ۹۷، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

از چه پایه ای درس خواندن برای کنکور را شروع کردید؟

از تابستان دوم (دهم) به سوم ( یازدهم) به صورت جدی شروع برای خواندن کنکور نمودم.

 

میانگین ساعت مطالعه تان در سال های دوم ، سوم و پیش دانشگاهی ( دوازدهم) را بیان نمایید.

میانگین ساعت مطالعه ام در تابستان پایه دوم به سوم ۶ ساعت، پایه سوم در بهترین حالت ۱۰ ساعت ، تابستان سوم به پیش دانشگاهی ۹ ساعت و در پیش دانشگاهی ۷ ساعت بود.

 

عجیب است ساعت مطالعتان در سال پیش دانشگاهی افت نموده است!

بله، سال پیش دانشگاهی خیلی سال خوبی برایم نبود.

دروس عمومی را پایه سازی نکرده و تماما به سال پیش دانشگاهی برای جبران موکول کردم که همین امر ( استرس دروس عمومی) سبب افت ساعت مطالعاتی و در نتیجه افت تراز در سال پیش دانشگاهی شد.

 

از چه پایه ای در آزمون های آزمایشی شرکت کردید و تراز و رتبه تان چند بود؟

از پایه دوم در آزمون های آزمایشی شرکت نموده اما زیاد جدی نمی گرفتم و همانطور که قبلا گفتم از تابستان دوم به سوم برای کنکور شروع کردم.

میانگین ترازم در پایه دوم ۵۹۰۰، در تابستان دوم به سوم ۷۰۰۰ ، در سال سوم، ۷۱۰۰، در تابستان سوم به پیش دانشگاهی۷۵۰۰ و در پیش دانشگاهی ۷۳۰۰ بود.

در تابستان نسبت به طی سال تعداد شرکت کننده ها کم تر است و از این رو درتابستان دوم به سوم رتبه ام ۳ یا ۴و در تابستان سوم به پیش دانشگاهی ۸ یا ۹ بود.

در طول سال سوم و پیش دانشگاهی با افزایش تعداد شرکت کننده ها، رتبه ام ۱۴ یا ۱۵ بود.

 

از چه پایه ای در کلاس های موسسه آموزشی مدرسان ماهر ( فاخر) شرکت نمودید؟

از پایه دوم در کلاس جناب استاد ماهر ( درس ریاضیات )، از تابستان دوم به سوم در کلاس شیمی ( جناب استاد بیت آزاد)، از پایه سوم در کلاس زیست شناسی ( دکتر صالحی) و همچنین در کلاس های مشاوره جناب استاد فخیمی شرکت کرده که جا دارد از این بزرگواران دلسوز، قدردانی نمایم.

 

از لحاظ شما مهم ترین ویژگی کلاس های موسسه آموزشی چه بود؟

نظم و تدریس روتین و مناسب با کنکور (نه کم تر نه زیادتر) از ویژگی برجسته استاد ماهر بود.

مهمترین ویژگی کلاس استاد بیت آزاد، تدریس و یادگیری مطلب با تست نه به صورت آموزشی بود.

مشاوره دلسوزانه استاد فخیمی بخصوص در برنامه ریزی دروس عمومی به بنده کمک شایانی نمود.

 

شیوه  مطالعاتان در درس های مختلف به طور کلی چگونه بود؟

مطالعه ام به صورت تست محور بود.

در دروس عمومی و حفظیات دروس تخصصی ابتدا کتاب درسی را خوانده و سپس تست کار می کردم.

اما در دروس تخصصی ابتدا با تست ساده شروع کرده و تا فراگیری مطلب، چندین بار تست های ساده را تکرار می نمودم.

 

تست ها را به صورت آموزشی( بدون زمان) کار می کردید یا سنجی ( زمان دار)؟

بستگی به یادگیری ام از مطلب داشت، در صورت فهم مناسب مطلب از همان اول به صورت زمان دار کار می کردم در غیر اینصورت ابتدا به صورت محدود تعدادی تست را بدون زمان کار می کردم تا مطلب را متوجه شوم.

 

در تابستان دوم به سوم و سوم به پیش چه درس هایی را مطالعه کردید ( نگاه به گذشته یا نگاه به آینده)؟

در تابستان دوم به سوم، به صورت مطلق دروس دوم را مطالعه نمودم.

توصیه اکید به داوطلبین کنکور می نمایم از تابستان های خود به خوبی استفاده نمایند.

اطمینان خاطر و آرامش ذهنی تاثیر فراوانی در بازدهی سال پیش دانشگاهی دارد . آزمون های آزمایشی برای اتمام دروس پایه در سال پیش دانشگاهی بسیار فشرده است و با مطالعه دروس پایه  درتابستان و از بین بردن نگرانی خود از اتمام نکردن این دروس می توانید این آرامش را در سال پر اهمیت پیش دانشگاهی کسب نمایید.

در تابستان سوم به پیش دانشگاهی ، دو ماه و ۱۵ روز به طور کامل دروس سوم و به نسبت کم تر دروس دوم را مطالعه نمودم.

در این ۷۵ روز ، ۹۰ درصد به تمام دروس اختصاصی و ۱۰ درصد به دروس عمومی زبان انگلیسی و دینی اختصاص دادم و دروس عربی و ادبیات رابه سال چهارم موکول نمودم که بزرگترین اشتباهم بود.

در بقیه روزهای باقی مانده از تابستان، درس ریاضی و زیست شناسی پیش دانشگاهی را پیش خوانی کردم.

 

معدل امتحان نهایی تان چند بود و چگونه خودتان را برای امتحان نهایی سوم آماده نمودید؟

معدل امتحان نهایی ام ۸۱/۱۹ بود.

واقعیت امر چون برای کنکور بسیار خوب مطالعه کرده بودم به تست زنی خودم در ایام امتحانات نیز ادامه داده و تنها در حدود ۳ ساعت نمونه سوال های سال های قبل را کار می کردم.

 

شیوه برنامه ریزی تان چگونه بود؟

تحلیل آزمون از اهمیت فراوانی برخوردار است. آزمون آزمایشی ۴ ساعته، ارزش ۶ ساعت تحلیل را دارد.

در تحلیل آزمون کل سوالات (زده و نزده) بالخصوص سوالات اشتباه و نزده را بررسی می نمودم.

هنگام تحلیل آزمون به ازای هر سوال دفترچه سه پرسش  از خود کرده و جواب آن ها را جستجو می کردم:

۱- این سوال از چه جهت برای طراح اهمیت داشته است؟

۲- از کدام صفحات این سوال طرح گردیده است؟

۳- آیا از همان صفحات می توان سوال دیگری طرح نمود؟

به این ترتیب کل بودجه بندی آزمون را مجدد برای خود مرور و بررسی می کردم.

 

هفته اول به دروس پیش دانشگاهی و هفته دوم به دروس پایه بودجه بندی آزمون اختصاص داشت.

در هفته اول ابتدا مطالب اضافه شده به بودجه بندی آزمون قبلی را مطالعه کرده و تمام تلاشم این بود که کل مباحث پیش دانشگاهی در این هفته به اتمام برسانم.

هفته دوم را در جهت سبک چیدن برنامه به دروس پایه اختصاص می دادم تا بیش تر هفته را به مرور بپردازم.

 

آیا درسی بود که ضعیف باشید؟ برای برطرف کردن این ضعف چه روشی در پیش گرفتید؟

بله در دو درس عمومی عربی و ادبیات که به سال پیش دانشگاهی موکول کرده بودم.

در سال پیش دانشگاهی با افزایش ساعت مطالعه، تغییر روش از درس به درس به موضوعی خواندن، توانستم در این دو درس پیشرفت نمایم.

هر روز این دو درس را مطالعه می کردم اما متاسفانه با بی توجهی به نقاط قوت خود در این درس ها افت نمودم.

ادبیات که نقطه ضعفم بود ۹۰ درصد در کنکور، اما زیست شناسی که نقطه قوتم بود ۵۰ درصد در کنکور پاسخ دادم.

کنکوری های عزیز نقاط ضعف و قوتت خود را در کنار هم پیش ببرید و از هیچ کدام غافل نشوید.

 

در مورد جمع بندی دوران نوروز و جمع بندی دوماه قبل کنکور بگویید.

آرامش دوران جمع بندی قبل کنکور از دوران طلایی به دست می آید.

در دوران طلایی نوروز به مرور دروس سال سوم و مطالعه مجدد دروس و مباحث سخت تر دروس نیم سال اول پیش دانشگاهی پرداختم.

در دوران جمع بندی چون اکثر تست ها تکراری و آزمون واقعی نبود به جای سه روز یک بار، از یک روز یک بار استفاده می کردم، یعنی یک نیم روز از خود آزمون گرفته و چون تعداد ایرادات و نزده ام کم بود تنها در یک نیم روز بررسی می کردم.

مابقی روز را به خواندن دروس عمومی و مرور دروس اختصاصی می پرداختم.

 

چه توصیه ای برای کنکوری ها دارید؟

دهمی و یازدهمی های عزیز، اهمیت تابستان از دوران جمع بندی قبل کنکور بیش تر است.

کنکوری های عزیز عمومی ها خوب خوانده شود حتی با مطالعه ماه آخر می توان در این دروس نتیجه خوبی گرفت.

تمام سعی خود را نمایید تا در رشته و دانشگاه دلخواه خود قبول شوید تا بعدها حسرت نخورید.

کلید اولیه سازمان سنجش کنکور خارج از کشور ۹۸ در تمامی رشته ها را از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

کلید اولیه سنجش کنکور خارج از کشور ۹۸

آخرین مقالات

مشاهده همه
علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید.
علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- علی طوبایی رتبه ۶۹۷ خودتان را معرفی نمایید: علی طوبایی هستم رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ رشته...
ادمین 2 0
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ با سلام برای دانلود امتحان نهایی شهریورماه درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین کلیه رشته ها که در تاریخ ۱۲شهریور ماه ۹۸ برگزار شده است، روی کلمات زیر کلیک...
ادمین 2 0
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید.
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ خودتان را معرفی نمایید: ملیکا کزازی...
ادمین 2 0
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات پس از تایید مدیر نمایش داده خواهند شد.