فراز فرهپور رتبه ۹۶۱ سال ۹۸ مدرسان ماهر : پشت کنکوری های عزیز، یک سال تلاش به یک عمر زندگی باحسرت می ارزد.

فراز فرهپور رتبه ۹۶۱ سال ۹۸ مدرسان ماهر : پشت کنکوری های عزیز، یک سال تلاش به یک عمر زندگی باحسرت می ارزد.

فراز فرهپور رتبه ۹۶۱ سال ۹۸ مدرسان ماهر : پشت کنکوری های عزیز، یک سال تلاش به یک عمر زندگی باحسرت می ارزد.
مصاحبه با رتبههای برتر موسسه مدرسان فاخر- فراز فرهپور رتبه ۹۶۱ سال ۹۸

 

خودتان را معرفی نمایید:

فراز فرهپور هستم. در سال ۹۷ رتبه ۳۰۶۸ و در سال ۹۸ رتبه ۹۶۱ تجربی را کسب کردم و قصد دارم در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان تحصیل کنم.

 

از سال دوم شرکت در کنکور بگویید.

سال پشت کنکور سال سختی بود و مهم ترین چالشم در این ایام، طراحی سوالات مشترک برای دو نظام آموزشی جدید و قدیم بود. اما به خودم قول دادم فقط بر کار خودم تمرکز کنم و مطالب خود را به بهترین نحو مطالعه و به تسلط کافی برسم.

 

از چه پایه ای درس خواندن برای کنکور را شروع کردید؟

از پایه سوم ( یازدهم) مطالعه برای کنکور را شروع کردم.

اما بسیار تخصصی تر از تابستان سوم ( یازدهم) به چهارم ( دوازدهم) مطالعه کنکوری را آغاز کردم.

 

میانگین ساعت مطالعه تان در سال های سوم و چهارم (دوازدهم) را بیان نمایید.

در سال دوم ( دهم) به طور میانگین ۴ ساعت، سال سوم ۵ ساعت و در سال چهارم ۸ ساعت مطالعه داشتم.

در سال دوم شرکت در کنکور، از آنجا که مطالب را بلد بودم تنها روزانه ۷ ساعت مطالعه مفید انجام می دادم.

 

 

از چه پایه ای در آزمون های آزمایشی شرکت کردید و میانگین ترازتان چند بود؟

از پایه سوم در آزمون ها شرکت کردم و با تراز ۶۲۰۰ شروع و در سال چهارم به ۶۵۰۰ رسید.

در سا ل پشت کنکوری اوضاع را تغییر دادم و ترازم به ۷۲۰۰ نیز رسید و توانستم رتبه ۱ شهری را نیز کسب کنم.

میانگین ترازم در سال دوم کنکور، ۶۹۰۰ بود.

 

از چه پایه ای در کلاس ریاضی استاد ماهر شرکت نمودید؟

از سال سوم به طور کامل در کلاس ریاضی استاد ماهر شرکت کردم و حتی در تابستان هم کلاس ایشان را رها نکردم.

تدریس ایشان تاحدی کامل بود که برای کنکورهای آزمایشی تنها جزوه ایشان را مطالعه می کردم.

 

از لحاظ شما مهم ترین ویژگی کلاس های موسسه چه بود؟

برنامه ریزی مرتب، مدون، هدفمند، تدریس کامل اساتید مجموعه و پی گیری و دلسوزی مدرسان مجموعه را از مهم ترین ویژگی های موسسه می دانم.

 

شیوه مطالعه تان به طورکلی چگونه بود؟

در درس ادبیات، مطالعه مبحثی را ترجیح می دادم؛ یعنی املاء، لغت، آرایه ، قرابت و متن را جداگانه مطالعه می کردم.

 

در درس عربی، پایه قوی ای داشتم و وقتم را صرف مطالعه لغت و قواعد هر درس می کردم.

 

در دروس عمومی نقطه قوتم، درس دینی بود.

در درس دینی بخش عمده سوالات از آیات و حتی حفظ کردن آن هاست. از این رو وقت زیادی را صرف حفظ آیات بخصوص بخش پایانی آن ها می کردم.

 

در درس زبان انگلیسی مشکل داشتم و نمی توانستم ارتباط خوبی با آن برقرار کنم.

این درس را به دو بخش لغت و قواعد تقسم نموده و مطالعه می کردم.

 

در درس ریاضی، تنها جزوه استاد ماهر را مطالعه می کردم.

 

در درس زیست شناسی چالش داشتم اما با مطالعه مستمر توانستم پیشرفت نمایم.

شیوه مطالعه ام در این درس اینگونه بود: بعد از مطالعه کتاب درسی، سراغ کتاب تستی می رفتم و در حین تست زدن، سوالات را تحلیل و نکات مهم را در حاشیه کتاب می نوشتم و به این ترتیب جزوه کاملی را تهیه کردم.

 

در درس فیزیک هم چالش داشتم با مباحث سنگینی مثل دینامیک و سینماتیک روبه رو بودم. اما در سال پشت کنکور تا حدی زمان صرف این درس نمودم که بهترین درصد کنکورم در دروس اختصاصی به این درس تعلق گرفت.

 

در درس شیمی، اولویت را کتاب درسی قرار دادم.

پس از مطالعه کامل کتاب درسی و حاشیه نویسی کتاب به سراغ تست زدن می رفتم و نکات جدید را به کتاب درسی انتقال می دادم.

تحلیل و برنامه ریزی تان برای آزمون ها چگونه بود؟

روزهای جمعه بعد از این که آزمون می دادم، به طور کامل استراحت و تحلیل آزمون را در روز شنبه انجام می دادم.

در تحلیل، به سوالات با پاسخ اشتباه و نزده، توجه زیادی داشتم، اما بعضی از سوالاتی که پاسخ صحیح نیز داده بودم، بررسی می کردم.

اتفاقا دو سوال ریاضی را در کنکور امسال مدیون تحلیل صحیح آزمون آزمایشی بودم.

دو سوالی که فقط اعداد آن عوض شده بود ولی عینا در آزمون آزمایشی با آن ها روبه رو شده و  نتوانسته بودم سرجلسه کنکور آزمایشی پاسخ دهم که با تحلیل آن دو سوال به تسلط به این تیپ سوالات رسیده بودم.

 

در روز شنبه نیز برای دو هفته آینده برنامه ریزی می کردم.

 

چگونه مدیریت زمان را در جلسه آزمون انجام می دادید تا با کمبود زمان مواجه نشوید؟

اوایل که در آزمون ها شرکت می کردم، کمبود زمان را چالشی ترین مشکل خود می دانستم زیرا آزمونی نبود که وقت کم نیاوردم.

اما به مرور و به خصوص در سال پشت کنکور  با استفاده از تکنیک های مختلف و به خصوص مهارت عبور از سوالات زمان بر توانستم زمان را مدیریت و نه در کنکور های آزمایشی و نه در کنکور اصلی با کمبود زمان مواجه نشوم.

 

در تابستان دوم به سوم و سوم به پیش چه درس هایی را مطالعه کردید ( نگاه به گذشته یا نگاه به آینده)؟

در تابستان دوم به سوم نگاه به آینده را مطالعه کردم که کار اشتباهی بود، چون تسلط کافی به دروس دوم نداشتم.

در تابستان سوم به چهارم، نگاه به گذشته را مطالعه کردم تا سال چهارم را با پایه قوی شروع کنم.

 

معدل امتحان نهایی تان چند بود و چگونه خودتان را برای امتحان نهایی سوم آماده نمودید؟

معدل امتحان نهایی ام ۱۹/۵۸ بود.

در دوران تحصیلی ما، امتحانات مدرسه در سال سوم به صورت نهایی برگزار می شد.

در سال سوم، تستی خواندن را بر تشریحی خواندن ترجیح دادم و به حدی تسلط داشتم که آزمون های تشریحی را به خوبی سپری کنم.

به سایر دانش آموزان نیز مطالعه تستی را توصیه اکید می کنم.

 

در چه درس هایی چالش داشتید و چگونه برطرف کردید؟

در درس زیست و فیزیک چالش داشتم.

با برنامه ریزی مستمر و مداوم و صرف زمان بیش تر و تحلیل همه سوالات این دو درس در آزمون های آزمایشی، توانستم در این دروس پیشرفت و تبدیل به نقطه قوت خود نمایم.

 

در مورد جمع بندی دوران نوروز و جمع بندی دوماه قبل کنکور بگویید.

در دوران طلایی نوروز با برنامه راهبردی آزمون های آزمایشی پیش رفتم و جمع بندی قابل قبولی داشتم.

در دوران جمع بندی خرداد ماه از آنجا که پشت کنکوری بودم، روش سه روز یک بار را شخصی سازی کرده و به صورت دو روز یک بار، از خود کنکور گرفته و بررسی می کردم که نتیجه خوبی هم گرفتم.

 

از هفته آخر و روز قبل کنکور و روز کنکور بگویید.

سوالات عمومی گروه های دیگر از سال های ۹۶ و ۹۷ را برای هفته آخر نگه داشتم و در هفته آخر به جای تورق سریع این دروس عمومی را کار کردم.

روز قبل کنکور، سوالات عمومی گروه ریاضی را بررسی کردم و بعد با دوستانم به پیاده روی رفتم تا شب به راحتی بخوابم.

روز کنکور، روز خوبی بود و با آرامش پاسخ گویی به سوالات را شروع کردم، اما وقتی با سوالات سخت ریاضی مواجه شدم، دست پاچه شده و تنها توانستم به ۱۱ سوال از ۳۰ سوال پاسخ دهم.

البته قبل آزمون به خودم قول داده بودم آمادگی هر چیزی را داشته باشم. پس خودم را کنترل نموده و آرامشم را مجدد به دست آوردم و پاسخ گویی به سوالات ریاضی را به آخر آزمون موکول کردم.

و در نتیجه وقتی در انتها دفترچه سوالات را بستم، حس خوبی داشتم.

 

چه توصیه ای برای کسانی که تصمیم دارند پشت کنکور بمانند و از پشت کنکوری نیز وحشت دارند، دارید؟
اگر به خودتان و هدفتان ایمان دارید، مطمئن باشید به آن می رسید. پس باید تحمل و تلاش بیش تر را ضمیمه کارتان کنید.
پشت کنکور ماندن سخت است اما به یک عمر زندگی با رشته و هدف دلخواه تان می ارزد. به قول یکی از پشت کنکوری ها، یک سال تلاش به یک عمر زندگی باحسرت می ارزد.

 

 

چه توصیه ای برای کنکوری ها دارید؟
فقط تلاش کنید و پایداری بورزید و به خدا توکل کنید، سپس کلید پیروزی را در دستانتان می بینید.

 

برای مشاهده مقایسه برگزیدگان کنکور ۹۷ و ۹۸ به لینک زیر مراجعه نمایید:

مقایسه برگزیدگان کنکور سراسری سال ۹۷ با امسال

آخرین مقالات

مشاهده همه
علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید.
علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- علی طوبایی رتبه ۶۹۷ خودتان را معرفی نمایید: علی طوبایی هستم رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ رشته...
ادمین 2 0
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ با سلام برای دانلود امتحان نهایی شهریورماه درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین کلیه رشته ها که در تاریخ ۱۲شهریور ماه ۹۸ برگزار شده است، روی کلمات زیر کلیک...
ادمین 2 0
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید.
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ خودتان را معرفی نمایید: ملیکا کزازی...
ادمین 2 0
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات پس از تایید مدیر نمایش داده خواهند شد.