نگین خاکساری مهر دانشجوی داروسازی:استرس سر جلسه کنکور، در نتیجه آزمونم تاثیر گذاشت.

نگین خاکساری مهر دانشجوی داروسازی:استرس سر جلسه کنکور، در نتیجه آزمونم تاثیر گذاشت.

مصاحبه با رتبه های برتر استاد مهرداد ماهر- نگین خاکساری مهر رتبه ۱۸۷۱

خودتان را معرفی نمایید:

نگین خاکساری مهر هستم، رتبه ۱۸۷۱ رشته علوم تجربی سال ۹۷، دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان

 

از چه پایه ای درس خواندن برای کنکور را شروع کردید؟

از تابستان دوم ( دهم) به سوم (یازدهم) مطالعه جدی برای کنکور را شروع کردم.

 

میانگین ساعت مطالعه تان در سال های سوم و پیش دانشگاهی ( دوازدهم) را بیان نمایید.

در سال سوم ۶ ساعت و در سال پیش دانشگاهی به طور میانگین ۸ ساعت مطالعه می کردم که در دوران جمع بندی به ۱۰ ساعت نیز رسید.

 

از چه پایه ای در آزمون های آزمایشی شرکت کردید و تراز و رتبه تان چند بود؟

از پایه دوم در آزمون های آزمایشی شرکت کردم.

میانگین ترازم در آزمون های آزمایشی در پایه دوم ۶۳۰۰ ، در پایه سوم ۷۱۰۰ و در هر دو مقطع جزو ۲۰ نفر اول شهر بودم.

میانگین ترازم در سال چهارم ۷۳۰۰ و جزو ۱۰ نفر اول بودم.

 

از چه پایه ای و در چه درس هایی در کلاس های موسسه مدرسان ماهر شرکت نمودید؟

شیمی و زیست را از تابستان دوم به سوم تا پیش دانشگاهی و ریاضی و فیزیک را در سال پیش دانشگاهی در کلاس های موسسه مدرسان ماهر شرکت کردم.

تابستان دوم به سوم نیز در پکیج فشرده عربی شرکت نمودم.

 

از لحاظ شما مهم ترین ویژگی کلاس های موسسه چه بود؟

درس شیمی ، جناب استاد بیت آزاد شیوه تدریس منحصر بفردی داشتند و همچنین انگیزه تک تک داوطلبین را افزایش داده و پی گیر وضعیت دانش آموزان خود بودند.

 

درس زیست شناسی، جناب استاد صالحی با صحبت های گرم خود به ما آرامش داده و تدریس فوق العاده ای داشتند.

 

شیوه مطالعه تان به طورکلی چگونه بود؟

در درس ریاضی بعد از مطالعه جزوه جناب استاد ماهر تست کار می کردم.

 

در درس زیست شناسی ابتدا جزوه جناب دکتر صالحی را مطالعه کرده و سپس کتاب درسی را مطالعه می کردم.

بعد از مطالعه کتاب درسی، از منبع اول خود تست ها را چندین باره کار می کردم تا نکته ها در ذهنم تثبیت گردد.

در انتها برای مرور و تسلط از منبع دوم خود تست کار می کردم.

 

بعد از  مطالعه جزوه جناب استاد عبدالمحمد در درس فیزیک، تست های کتاب آموزشی خود را چندین باره کار می کردم.

 

در درس شیمی ابتدا جزوه استاد بیت آزاد را مطالعه نموده و سپس از منبع اول آموزشی خود تست ها را به صورت آموزشی کار می کردم.

سپس کتاب درسی را مطالعه نموده و بعد از تثبیت مطالب از منبع دوم به صورت زمان دار تست کار می کردم.

در انتها بعد از تسلط، روزهای سه شنبه و ۴ شنبه هفته دوم از منبع سوم تست می زدم.

 

در درس ادبیات به صورت موضوعی کار می کردم.

 

درس دینی را ابتدا از کتاب درسی مطالعه کرده و در ادامه تست کار می کردم.

 

با کلاس عربی جناب استاد شیخ بهایی در تابستان دوم به سوم ، قواعد عربی جمع بندی شد و در طی سال برای آزمون های آزمایشی همان نکته ها را خوانده و در ادامه تست کار می کردم.

 

درس زبان انگلیسی پایه ام قوی بود و تنها در پایه سوم کمی مطالعه کردم.

 

تحلیل و برنامه ریزی تان برای آزمون ها چگونه بود؟

شنبه بعد آزمون، تحلیل را انجام می دادم.

تقریبا تحلیل آزمون را به طور جدی از اواسط سال سوم شروع و تا سال پیش دانشگاهی ادامه دادم و تمام سوالات را بررسی می نمایم.

در درسی مثل زیست شناسی تمام پاسخ نامه را به طور کامل مطالعه می نمایم تا نکات مهم از دید طراح را متوجه شوم.

نکته های دروس حفظی را در کتاب درسی حاشیه نویسی می کنم و سوالات نزده، شک دار و سوالات با پاسخ اشتباه که دارای نکته مهمی بودند ، عینا سوال و پاسخ را وارد جزوه  می کردم.

 

برنامه ریزی کلی ام نیز اینگونه بود:

تقریبا هر روز تمام دروس اختصاصی را مطالعه می کردم.

زیست شناسی و شیمی معمولا در هفته اول تمام می شد اما در دروس اختصاصی ریاضی و فیزیک تا دو شنبه هفته دوم طول می کشید.

سه شنبه و ۴ شنبه هفته دوم نیز دروس اختصاصی را مجدد مرور می کردم.

دروس عمومی را از ۵ شنبه هفته اول شروع و تا ۵ شنبه هفته دوم ادامه داشت.

 

کلا مطالعه دروس عمومی را به ماه های آخر کنکور موکول نمودم که این شیوه اشتباه است و به دیگران توصیه اکید می کنم این روش را در پیش نگرفته و از همان سال های پایه دروس عمومی را جدی بگیرند.

مطمئنا اگر به گذشته برگردم، در دروس عمومی بیش تر تست کار نموده تا سرعت تست زنی ام را افزایش دهم.

 

در تابستان دوم به سوم و سوم به پیش چه درس هایی را مطالعه کردید ( نگاه به گذشته یا نگاه به آینده)؟

در تابستان دوم به سوم کاملا با کلاس های موسسه پیش رفتم.

شیمی دهم به طور کامل، چند فصل از زیست یازدهم و مقداری از ریاضی یازدهم را مطالعه کردم.

در تابستان سوم به پیش دانشگاهی، با برنامه آزمون های آزمایشی، دروس دوم و سوم را جمع بندی نمودم.

همچنین چند فصلی از زیست پیش دانشگاهی و فصل دینامیک فیزیک را با کلاس های موسسه پیش خوانی کردم.

معدل امتحان نهایی تان چند بود و چگونه خودتان را برای امتحان نهایی سوم آماده نمودید؟

معدل امتحان نهایی ام ۹۴/۱۹ بود.

در دوران تحصیلی ما، امتحانات مدرسه در سال سوم به صورت نهایی برگزار می شد.

برای آمادگی در امتحانات نهایی ابتدا به صورت دقیق کتاب درسی را مطالعه نموده و نمونه سوال کار می کردم.

 

در چه درس هایی چالش داشتید و چگونه برطرف کردید؟

در درس ادبیات و فیزیک چالش داشتم که توانستم برطرف نمایم.

درس ادبیات را در کنکورهای آزمایشی ۴۰ درصد پاسخ می دادم که با تغییرشیوه مطالعاتی به ۷۷ درصد در کنکور سراسری رسید.

در موسسه مدرسان ماهر، اردیبهشت ماه ۹۷ در طی دو روز همایش درس ادبیات برگزار شد، در این همایش نکات خیلی خوبی مطرح گردید و همچنین در این همایش متوجه شیوه صحیح مطالعه درس ادبیات شدم.

بعد از همایش با کار کردن تست های فراوانی در قرابت معنایی و آرایه ادبی وهمچنین مطالعه موضوعی در این درس توانستم به صورت محسوس پیشرفت نمایم.

در مورد جمع بندی دوران نوروز و جمع بندی دوماه قبل کنکور بگویید.

در دوران طلایی نوروز با برنامه راهبردی آزمون های آزمایشی پیش رفتم.

کتاب درسی زیست شناسی سوم را را به همراه جزوه جناب دکتر صالحی مجدد خوانده و تست زدم.

همچنین کتاب درسی دینی  را نیز مجدد مطالعه کردم.

با توجه به فاصله یک هفته ای مابین آزمون آزمایشی جمع بندی دروس پایه و دروس نیم سال اول پیش دانشگاهی ، در این یک هفته خلاصه وار مباحث نیم سال اول پیش دانشگاهی را مطالعه کردم.

 

در دوران جمع بندی خرداد ماه روش سه روز یک بار را شخصی سازی کرده و به صورت دو روز یک بار، از خود کنکور گرفته و بررسی می کردم.

در این بازه مجدد کتاب درسی پایه و پیش زیست شناسی را مطالعه کردم.

برای دروس اختصاصی کنکورهای ۹۲ تا ۹۶ تجربی، دروس عمومی کنکورهای ۹۱ تا ۹۶ تمام رشته ها و همچنین فیزیک و شیمی کنکورهای رشته ریاضی را نیز کار کردم.

 

از هفته آخر و روز قبل کنکور و روز کنکور بگویید.

هفته آخر از تورق سریع استفاده کردم و با این شیوه درس های زیست، شیمی ، لغات ادبیات، تاریخ ادبیات و آیات دینی را نگاه و مرور کردم.

تا دو شنبه هفته آخر یک آزمون جامع ادبیات از خود گرفتم.

البته هفته آخر بسیار استرس داشتم و همین استرس در نتیجه آزمونم تاثیر گذاشت.

کار اشتباهی که در روز قبل کنکور موجب ازدیاد استرسم شد، آزمون گرفتن دروس عمومی کنکور ریاضی ۹۷ بعد از ظهر ۵ شنبه بود. از آن جا که تست های درس دینی به نظرم دشوار بود، روحیه خود را باختم.

متاسفانه سرجلسه کنکور۱۰ سوال اول زیست شناسی نیز دشوار بود که همین امر باعث باختن روحیه و از دست دادن زمان شد.

 

چه توصیه ای برای کنکوری ها دارید؟

کنکوری های عزیز آرامش خود را حفظ نمایید.

با دیدن سوالات سخت سر جلسه کنکور به خود استرس وارد نکنید، آزمون را مدیریت نموده و به خود بگویید این سوالات برای تمام داوطلبین دشوار است.

به نتیجه آزمون های جمع بندی کنکورهای آزمایشی اعتماد نکنید در جلسه کنکور شرایط متفاوت باعث جابه جایی رتبه ها می شود.

دهمی ها و یازدهمی های عزیز از همان سال های پایه درکنکورهای آزمایشی شرکت کرده و حتما تحلیل آزمون نمایید.

فیلم مصاحبه با رتبه های برتر موسسه مدرسان فاخر سید علی رضا حسینی رتبه ۲۳ رشته ریاضی فیزیک سال ۹۶ دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف را در لینک زیر مشاهده نمایید :

سید علی رضا حسینی رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶

آخرین مقالات

مشاهده همه
علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید.
علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- علی طوبایی رتبه ۶۹۷ خودتان را معرفی نمایید: علی طوبایی هستم رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ رشته...
ادمین 2 0
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ با سلام برای دانلود امتحان نهایی شهریورماه درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین کلیه رشته ها که در تاریخ ۱۲شهریور ماه ۹۸ برگزار شده است، روی کلمات زیر کلیک...
ادمین 2 0
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید.
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ خودتان را معرفی نمایید: ملیکا کزازی...
ادمین 2 0
  1. رسول آقایی

    وایییییی…خوشبحالتون….من ارزومه بتونم داروسازی همدان بیارم….خیلی تعریف استاداشونو شنیدم…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات پس از تایید مدیر نمایش داده خواهند شد.