نیره سادات موسویان رتبه ۱۴۰: ماه آخر تفاوت بین کنکوری ها را رقم می زند.

نیره سادات موسویان رتبه ۱۴۰: ماه آخر تفاوت بین کنکوری ها را رقم می زند.

نیره سادات موسویان رتبه ۱۴۰: ماه آخر تفاوت بین کنکوری ها را رقم می زند.

خودتان را معرفی نمایید:

نیره سادات موسویان هستم، رتبه ۱۴۰ رشته  تجربی سال ۹۳، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ایران

 

از چه پایه ای درس خواندن برای کنکور را شروع کردید؟

در تمام پایه ها برای مدرسه به خوبی درس می خواندم  تا این که در  تابستان اول (نهم) به دوم (دهم) به صورت اتفاقی با کلاس جناب استاد ماهر آشنا شده و تازه متوجه شدم کنکوری خواندن چیست؟

از پایه دوم در درس ریاضی به صورت کنکوری کار کردم، اما در بقیه درس ها همان روال گذشته را ادامه دادم تا این که با راهنمایی جناب استاد ماهر در کنکورهای آزمایشی شرکت نمودم.

با ایجاد رقابت بین دانش آموزان توسط جناب استاد ماهر باعث شد از پایه سوم (یازدهم) به صورت جدی برای کنکور مطالعه نمایم.

میانگین ساعت مطالعه تان در سال پیش دانشگاهی را بیان نمایید.

در واقع با تعیین ساعت مطالعه خود را محدود نکرده و هدفم استفاده از حداکثر زمان با بیش ترین بازده بود.

هر لحظه ای که بازدهی داشت حتی در تاکسی و اتوبوس مطالعه می نمودم.

 

از چه پایه ای در آزمون های آزمایشی شرکت کردید و تراز و رتبه تان چند بود؟

همانطور که قبلاگفتم با راهنمایی جناب استاد ماهر از پایه سوم در آزمون های آزمایشی شرکت کردم.

تراز و رتبه برایم بسیار حائز اهمیت بود.

در پایه سوم رتبه ام ۱ شهری و رتبه ۵ کشوری، در تابستان سوم به پیش دانشگاهی (دوازدهم) میانگین ترازم ۸۰۰۰ و رتبه شهری ام ۱ یا ۲ بود.

در نیم سال اول پیش دانشگاهی بخاطر بیماری یکی از بستگان نزدیک، هفته اول مابین دو آزمون نمی توانستم ساعت مطالعاتی خوبی داشته باشم و تمام فشار برای هفته دوم مانده و گاهی به بودجه بندی آزمون نمی رسیدم.

از این رو ترازم در نیم سال اول افت کرده اما در نیم سال دوم با افزایش ساعت مطالعاتی، توانستم جبران نمایم.

میانگین ترازم در پیش دانشگاهی ۷۵۰۰ و رتبه شهری ام در نیم سال اول زیر ۸ و در نیم سال دوم زیر ۵ بود.

 

از چه پایه ای و در چه درس هایی در کلاس های موسسه مدرسان ماهر شرکت نمودید؟

از پایه دوم تا پیش دانشگاهی در کلاس های ریاضی (جناب استاد ماهر) شرکت نمودم.

در سال ۹۳ موسسه مدرسان ماهرهنوز افتتاح نشده و استاد ماهر زحمت بسیار زیادی کشیدند تا برترین اساتید را از تهران در سال پیش دانشگاهی گرد هم آورند.

با حضور اساتید، در کلاس های زیست شناسی ( جناب دکتر صالحی)، فیزیک ( استاد رضایی) ، شیمی ( استاد بیت آزاد) و عربی (استاد شیخ بهایی) ثبت نام کردم.

 

از لحاظ شما مهم ترین ویژگی کلاس های موسسه چه بود؟

جناب استاد ماهر دلسوزترین استاد دوران تحصیلم بودند که پیشرفت و آینده تک تک دانش آموزان برای ایشان حائز اهمیت بوده و مرتب پی گیر وضعیت درسی مان بودند.

 

همچنین جزوه کامل ایشان ما را از هر منبع دیگری برای درس ریاضی بی نیاز کرده بود.

 

جزوه جناب دکتر صالحی در کنار کتاب درسی، تمام نکات زیست شناسی را پوشش داده و نیاز به منبع دیگری نبود.

ایشان که خود دانشجوی پزشکی بودند، دیدگاه خوبی نسبت به آینده به تک تک دانش آموزان می دادند.

 

جناب استاد رضایی نکات را بسیار دقیق بیان نموده و روش کوتاه تست زنی را در درس فیزیک به ما آموزش می دادند.

 

جناب استاد بیت آزاد بسیار پرانرژی، دلسوز بوده و برای موفقیت در کنکور تشویقمان می کردند.

جزوه ایشان نیز بسیار کامل بوده و با جزوه ایشان و بدون مطالعه منبع دیگری، در کنکورهای آزمایشی معمولا شیمی را ۱۰۰ درصد پاسخ می دادم.

 

جناب استاد شیخ بهایی با آموزش تست زنی از طریق ترجمه و جزوه کامل عربی، تست زنی در این درس را برای تک تک ما سهل و ساده نمودند.

 

شیوه مطالعه تان به طورکلی چگونه بود؟

جزوه جناب استاد ماهر به صورت تیپ بندی بوده و بعد از حل تعدادی تست، مجدد تیپ ها را مرور می کردم.

همانطور که قبلا گفتم در درس ریاضیات تنها جزوه استاد ماهر را مطالعه می کردم.

 

در درس زیست شناسی کتاب درسی و جزوه دکتر صالحی را باهم خوانده و سپس تست کار می کردم.

مابین درس های دیگر هر زمان از مطالعه خسته می شدم ، مجدد درس زیست شناسی را برای تنوع مطالعه می کردم.

 

در تست زنی ها  هدف یادگیری داشته و بدون زمان کار می کردم تا در آزمون های آزمایشی به  صورت زماندار خودم را بسنجم.

 

در درس شیمی تا قبل از پیش دانشگاهی ۲، از چندین منبع استفاده کرده و به نتیجه مطلوبم نمی رسیدم.

از پیش دانشگاهی ۲ در کنار کتاب درسی، جزوه جناب استاد بیت آزاد را مطالعه نموده و تست های جزوه را کار نموده و همین امر باعث رشد ترازم شد و در اکثر آزمون ها درس شیمی را ۱۰۰ درصد پاسخ دادم.

 

قسمت های حفظی درس فیزیک را از کتاب درسی و قسمت های مهارتی را از جزوه استاد رضایی مطالعه کرده و از کتابی که خود ایشان معرفی نموده بودند، تست کار کردم.

 

در درس ادبیات تا قبل از پایه پیش دانشگاهی تنها با مطالعه به صورت تشریحی و نه تستی می توانستم نتیجه خوبی بگیرم.

اما در دوران پیش دانشگاهی با افزایش حجم مطالب نتوانستم به خوبی نتیجه گرفته و در نتیجه به فکر تغییر روش و منبع مطالعاتی افتادم.

در قسمت قرابت معنایی قوی اما در سایر موضوعات ادبیات ضعیف بودم.

از عید به بعد کتابی تستی و موضوعی تهیه کرده و فقط پاسخ نامه کتاب را بدون مراجعه به سوالات تست خوانده و حفظ می کردم و توانستم با این شیوه درس ادبیات را در کنکور ۸۰ درصد پاسخ دهم.

 

در درس زبان انگلیسی قوی بوده و فقط ماه های آخر قسمت هایی که فکر می کردم نیاز به تست زنی داشته را کار نمودم.

 

در درس دینی تنها متن کتاب درسی را خوانده و آیه های مشابه را طبقه بندی نمودم.

 

تحلیل و برنامه ریزی تان برای آزمون ها چگونه بود؟

تا قبل از عید آزمون را تحلیل نمی کردم و این اشتباه بزرگی بود.

اگر به زمان گذشته برگردم مطمئنا اولین کار بعد از دادن آزمون، تحلیل آزمون است:

زیرا سبب شده اشتباهات خود را متوجه شده و در آزمون های بعدی مجدد مرتکب همان اشتباه نشوم.

تحلیل کردن را از آزمون های بعد عید شروع نموده و تک تک سوالات زده، نزده، صحیح و ناصحیح رابررسی می کردم تا نکات و روش های حل جدید را یاد بگیرم.

لازم است متذکر شوم، روش حل اساتید موسسه بسیار کوتاه تر و قابل فهم تر از روش حل دفترچه پاسخ نامه بود.

 

در هفته اول بیش تر اختصاصی و مابین دروس اختصاصی، عمومی ها را مطالعه می کردم.

در هفته دوم مابقی دروس عمومی را مطالعه کرده و ۵ شنبه قبل آزمون فقط به مرور اختصاص داشت.

در واقع ۵ شنبه قبل آزمون نگاهی به تمام دروس می انداختم ( روش تورق سریع).

کنکوری های عزیز، برنامه هر شخص مختص خود اوست که باید با توجه به شناخت از خود برنامه ریزی نماید.

 

 

در تابستان اول به دوم، دوم به سوم و سوم به پیش چه درس هایی را مطالعه کردید ( نگاه به گذشته یا نگاه به آینده)؟

در تابستان اول به دوم در کلاس های جناب استاد ماهر به طور کامل ریاضی دوم را تمام کردم.

در تابستان دوم به سوم دروس دوم را به طور کامل جمع بندی نمودم.

در تابستان سوم به پیش دروس دوم را مرور کرده و دروس سوم را جمع بندی کرده و یک فصل از دروس زیست و شیمی پیش دانشگاهی را نیز پیش خوانی نمودم.

 

در مورد جمع بندی دوران نوروز و جمع بندی دوماه قبل کنکور بگویید.

در دوران طلایی همان روش قبل و منطبق با برنامه راهبردی را ادامه داده و همچنین مباحثی را که مشکل داشتم مجدد کار نمودم.

از سه هفته آخر قبل کنکور هر روز یک کنکور را آزمون داده و در یک نیم روز بررسی می کردم.

هفته آخر فقط مرور کرده و در جمع بندی دو هفته قبل کاملا متوجه شده بودم در کدام مباحث نیاز به مرور دارم.

 

چه توصیه ای برای کنکوری ها دارید؟

ماه آخر از اهمیت بالایی برخوردار است و تفاوت بین کنکوری ها را رقم می زند.

کنکور مانند تمام آزمون هایی است که تا حالا شرکت کردید پس با استرس زحمات خودتان را از بین نبرید.

 

در انتها جا دارد از مادرم تشکر ویژه نمایم:” مادرم خیلی برای موفقیت من و برادرم زحمت کشیدن بابت تمامی زحماتشون در طول دوران تحصیل و زندگی ازشون قدردان و متشکرم.

همچنین از تمامی اساتید گرانقدرم که دلسوزانه در جهت موفقیت بچه ها تلاش میکنند کمال تشکر و قدردانی رو دارم”

 

مصاحبه با سیدعلی سینا موسویان برادر گرامی نیره سادات موسویان ازدیگر رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر را از لینک زیر مطالعه نمایید.

سیدعلی سینا موسویان رتبه ۵۵: فرق من با دیگران بخاطر داشتن استاد ماهر بود

 

آخرین مقالات

مشاهده همه
علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید.
علی طوبایی رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ مدرسان ماهر : برای مطالعه کنکور هر چه زودتر شروع کنید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- علی طوبایی رتبه ۶۹۷ خودتان را معرفی نمایید: علی طوبایی هستم رتبه ۶۹۷ سال ۹۸ رشته...
ادمین 2 0
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ با سلام برای دانلود امتحان نهایی شهریورماه درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین کلیه رشته ها که در تاریخ ۱۲شهریور ماه ۹۸ برگزار شده است، روی کلمات زیر کلیک...
ادمین 2 0
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید.
ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ سال ۹۸ مدرسان ماهر : حتی اگر هیچ کس شما را باور نداشت، خودتان، خودتان را باور داشته باشید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- ملیکا کزازی رتبه ۷۶۰ خودتان را معرفی نمایید: ملیکا کزازی...
ادمین 2 0
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرات پس از تایید مدیر نمایش داده خواهند شد.