رزرو رویداد های موسسه

پادگان ماهر کجاست؟   پادگان مطالعاتی ماهر، برای مطالعه دانش آموزان سخت کوش در بازه های مختلف سال است که هرساله دانش آموزان زیادی با استفاده از شرایط ویژه آن میتوانند به ساعت های مطالعه ی بالا دست پیدا کرده...
20 مرداد 98 قابل خرید