دوازدهم

دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ با سلام برای دانلود امتحان نهایی شهریورماه درس زبان خارجی (۳) دوازدهم مشترک بین کلیه رشته ها که در تاریخ ۱۲شهریور ماه ۹۸ برگزار شده است، روی کلمات زیر کلیک...
ادمین 2 0
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس سلامت و بهداشت دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس سلامت و بهداشت دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ با سلام برای دانلود امتحان نهایی شهریورماه درس سلامت و بهداشت دوازدهم مشترک بین کلیه رشته ها که در تاریخ ۱۰ شهریور ماه ۹۸ برگزار شده است، روی کلمات زیر...
ادمین 2 0
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس تاریخ ۳ دوازدهم انسانی به همراه پاسخ
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس تاریخ ۳ دوازدهم انسانی به همراه پاسخ با سلام برای دانلود امتحان نهایی شهریورماه درس تاریخ ۳ دوازدهم انسانی که در تاریخ ۹ شهریور ماه ۹۸ برگزار شده است، روی کلمات زیر کلیک کرده و فایل مربوطه را به همراه...
ادمین 2 0
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس حسابان ۲ دوازدهم ریاضی به همراه پاسخ
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس حسابان ۲ دوازدهم ریاضی به همراه پاسخ با سلام برای دانلود امتحان نهایی شهریورماه درس حسابان ۲ دوازدهم ریاضی که در تاریخ ۹ شهریور ماه ۹۸ برگزار شده است، روی کلمات زیر کلیک کرده و فایل مربوطه را به همراه...
ادمین 2 0
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس فارسی دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ
دانلود امتحان نهایی شهریور ۹۸ درس فارسی دوازدهم مشترک بین رشته ها به همراه پاسخ با سلام برای دانلود امتحان نهایی شهریورماه درس فارسی دوازدهم مشترک بین رشته ها که در تاریخ ۷ شهریور ماه ۹۸ برگزار شده است، روی کلمات زیر کلیک کرده و...
ادمین 2 0
دانلود امتحان نهایی و پاسخ جامعه شناسی دوازدهم انسانی خرداد ۹۸
دانلود امتحان نهایی و پاسخ جامعه شناسی دوازدهم انسانی خرداد ۹۸ با سلام  برای دانلود امتحان نهایی جامعه شناسیدوازدهم انسانی که در تاریخ ۲۵ خرداد  ۹۸ ( امروز) برگزار شد، روی کلمات زیر کلیک کرده و فایل مربوطه را به...
ادمین 1 0
دانلود امتحان نهایی و پاسخ ریاضیات گسسته خرداد ۹۸ دوازدهم
دانلود امتحان نهایی و پاسخ ریاضیات گسسته خرداد ۹۸ دوازدهم با سلام  برای دانلود امتحان نهایی ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی که در تاریخ ۲۵ خرداد  ۹۸ ( امروز) برگزار شد، روی کلمات زیر کلیک کرده و فایل مربوطه را به...
ادمین 1 0
نمونه سوالات جامعه شناسی دوازدهم انسانی
نمونه سوالات  جامعه شناسی ۳ دوازدهم انسانی با سلام در روز شنبه  ۲۵ خردادماه، درس جامعه شناسی رشته انسانی به صورت نهایی برگزار می شود. برای مشاهده نمونه سوال، روی کلمات زیر کلیک کرده و فایل مربوطه را دانلود نمایید. موفق...
ادمین 1 0
نمونه سوالات ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی
نمونه سوالات  ریاضیات گسسته دوازدهم ریاضی با سلام در روز شنبه  ۲۵ خردادماه، درس ریاضیات گسسته رشته ریاضی  به صورت نهایی برگزار می شود. برای مشاهده نمونه سوال، روی کلمات زیر کلیک کرده و فایل مربوطه را دانلود نمایید. موفق...
ادمین 1 0
دانلود امتحان عربی دوازدهم انسانی خرداد ۹۸ با پاسخ
با سلام برای دانلود امتحان نهایی عربی۳ دوازدهم انسانی که در تاریخ ۲۰ خرداد  ۹۸ ( امروز) برگزار شد، روی کلمات زیر کلیک کرده و فایل مربوطه را به همراه پاسخ دانلود نمایید. موفق باشید. امتحان نهایی عربی ۳ دوازدهم...
ادمین 1 0