کنکور سراسری 98

کلید اولیه سنجش کنکور ۹۸
کلید اولیه سنجش کنکور ۹۸ با سلام کلید اولیه سؤالات کنکور داخل ۹۸، از ساعت ۲۱ روز یکشنبه مورخ ۹۸/۰۴/۱۶  توسط سازمان سنجش منتشر شد. همچنین سازمان سنجش اعلام کرد: داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸در صورت تمایل می...
ادمین 2 0
دانلود دفترچه های گروه منحصرا زبان و هنر نظام آموزشی جدید و قدیم کنکور ۹۸
دانلود دفترچه های گروه منحصرا زبان و هنر نظام آموزشی جدید و قدیم کنکور ۹۸ با سلام طبق اعلام سازمان سنجش دفترچه های کنکور سراسری بعد از برگزاری منتشر می شود و همچنین کلید اولیه سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ (داخل کشور) ، از...
ادمین 2 0
کلید پیشنهادی کنکور ۹۸ رشته های ریاضی، تجربی و انسانی
کلید پیشنهادی کنکور ۹۸ رشته های ریاضی، تجربی و انسانی با سلام و ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ بالاخص همدانی های عزیز، کلید پیشنهادی کنکور ۹۸ در رشته های ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی...
ادمین 2 0
دانلود دفترچه کنکور ۹۸ گروه علوم تجربی نظام آموزشی جدید و قدیم
دانلود دفترچه کنکور ۹۸ گروه علوم تجربی نظام آموزشی جدید و قدیم با سلام طبق اعلام سازمان سنجش دفترچه های کنکور سراسری بعد از برگزاری منتشر می شود و همچنین کلید اولیه سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ (داخل کشور) ، از ساعت ۲۱ روز...
ادمین 1 0
دانلود دفترچه کنکور ۹۸ گروه علوم انسانی نظام آموزشی جدید و قدیم
دانلود دفترچه کنکور ۹۸ گروه علوم انسانی نظام آموزشی جدید و قدیم با سلام طبق اعلام سازمان سنجش دفترچه های کنکور سراسری بعد از برگزاری منتشر می شود و همچنین کلید اولیه سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ (داخل کشور) ، از ساعت ۲۱ روز...
ادمین 2 0
دانلود دفترچه کنکور ۹۸ گروه ریاضی و فنی نظام آموزشی جدید و قدیم
دانلود دفترچه کنکور ۹۸ گروه ریاضی و فنی نظام آموزشی جدید و قدیم با سلام طبق اعلام سازمان سنجش دفترچه های کنکور سراسری بعد از برگزاری منتشر می شود و همچنین کلید اولیه سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ (داخل کشور) ، از ساعت...
ادمین 2 0
تجربیات دوازدهمی که کمتر از یک هفته دیگر کنکور دارد.
تجربیات دوازدهمی که کمتر از یک هفته دیگر کنکور دارد. تجربیات شقایق ظهیری دوازدهمی عزیزی که از دانش آموزان موسسه فاخر است و کمتر از یک هفته دیگر کنکور دارد. در خصوص کمیت و ساعت مطالعه ،  به نظرم کنکوری...
ادمین 1 0