کنکور 99

مصاحبه با دانش آموز موفق تراز بالای ۶۰۰۰ مدرسان ماهر: برنامه ریزی صحیح بسیار در موفقیت تاثیر گذار است.
مصاحبه با دانش آموز موفق تراز بالای ۶۰۰۰ موسسه مدرسان ماهر:  برنامه ریزی صحیح بسیار در موفقیت تاثیر گذار است. مصاحبه با دانش آموز موفق تراز بالای ۶۰۰۰ موسسه مدرسان فاخر که کنکور سال ۹۹ را در پیش رو دارد،...
ادمین 2 0
مصاحبه با دانش آموز موفق تراز بالای۷۰۰۰ موسسه مدرسان ماهر: با تمرکز روی اشتباهات درسی خود و رفع آن ها پیشرفت نمایید.
مصاحبه با دانش آموز موفق تراز بالای۷۰۰۰ موسسه مدرسان ماهر: با تمرکز روی اشتباهات درسی خود و رفع آن ها پیشرفت نمایید. با دانش آموز موفق تراز بالای ۷۰۰۰ موسسه مدرسان فاخر که  کنکور سال ۹۹ را در پیش رو...
ادمین 2 0
زینب السادات میرجمالی دانش آموز تراز بالای ۶۵۰۰ مدرسان ماهر: دانش آموزان پایه از همین الان برای کنکور شروع کنید.
زینب السادات میرجمالی دانش آموز تراز بالای ۶۵۰۰ مدرسان فاخر: دانش آموزان پایه از همین الان برای کنکور شروع کنید. با سرکار خانم  زینب السادات میرجمالی، دانش آموز موفق موسسه مدرسان ماهر که  کنکور سال ۹۹ را در پیش رو...
ادمین 2 0
مصاحبه با ترنج احمدی دانش آموز موفق موسسه مدرسان ماهر: تلاش با روحیه اثربخش است.
مصاحبه با ترنج احمدی دانش آموز موفق موسسه مدرسان ماهر: تلاش با روحیه اثربخش است. با سرکار خانم ترنج احمدی دانش آموز موفق تراز بالای۶۳۰۰ موسسه مدرسان فاخر که  کنکور سال ۹۹ را در پیش رو دارد ، گفتگویی اختصاصی...
ادمین 2 0
رامین اکبری مهام دانش آموز تراز بالای ۶۵۰۰  مدرسان ماهر : پیوستگی مطالعه برای کنکور
با رامین اکبری مهام  از دانش آموز تراز بالای ۶۵۰۰ موسسه مدرسان فاخر که  کنکور ۹۹ را در پیش رو دارد ، گفتگویی اختصاصی داشتیم که رمز موفقیت خود را بیان نمودند. رشته تحصیلی خود را بیان نمایید. رشته ریاضی...
ادمین 2 0
مصاحبه با دانش آموز تراز بالای ۷۰۰۰ موسسه مدرسان ماهر: جدی گرفتن عمومی ها از سال های پایه
مصاحبه با دانش آموز تراز بالای ۷۰۰۰ موسسه مدرسان ماهر: جدی گرفتن عمومی ها از سال های پایه    با یکی از دانش آموزان موفق تراز  بالای ۷۰۰۰ موسسه مدرسان فاخر که کنکور سال ۹۹ را در پیش رو دارد گفتگوی...
ادمین 2 0
مصاحبه با بهار منتظری دانش آموز موفق موسسه مدرسان ماهر: دروس عمومی به اندازه دروس اختصاصی اهمیت دارد.
مصاحبه با بهار منتظری دانش آموز موفق موسسه مدرسان ماهر: دروس عمومی به اندازه دروس اختصاصی اهمیت دارد. با سرکار خانم بهار منتظری، دانش آموز موفق موسسه مدرسان فاخر که  کنکور ۹۹ را در پیش رو دارد، گفتگویی اختصاصی داشتیم...
ادمین 1 0
مصاحبه با ارغوان رضوان جو دانش آموز موفق تراز بالای۶۷۰۰ موسسه مدرسان فاخر: سال دهم، بهترین فرصت برای قدم گذاشتن در راه موفقیت است.
با سرکار خانم ارغوان رضوان جو دانش آموز موفق تراز بالای۶۷۰۰ موسسه مدرسان فاخر که  کنکور ۹۹ را در پیش رو دارد ، گفتگویی اختصاصی داشتیم که رمز موفقیت خود را بیان می نمایند. رشته تحصیلی خود را بیان نمایید....
ادمین 1 0
کیمیا کرمی دانش آموز تراز بالای ۷۱۰۰ موسسه مدرسان ماهر: از تابستان خود به خوبی بهره برید.
 با سرکار خانم کیمیا کرمی دانش آموزان موفق تراز  بالای ۷۱۰۰ موسسه مدرسان فاخر که کنکور ۹۹ را در پیش رو دارد گفتگوی اختصاصی داشتیم که رمز موفقیت خود را بیان می نماید. رشته تحصیلی خود را بیان نمایید.  رشته...
ادمین 1 0
دانش آموز تراز بالای ۷۰۰۰موسسه مدرسان ماهر: ریاضی تان را درتابستان نهم به دهم تقویت نمایید.
با یکی از دانش آموزان موفق تراز  بالای ۷۰۰۰ موسسه مدرسان فاخر که کنکور ۹۹ را در پیش رو دارد گفتگوی اختصاصی داشتیم که رمز موفقیت خود را بیان می نماید.   رشته تحصیلی خود را بیان نمایید. رشته ریاضی...
ادمین 1 0