استرس

کاهش استرس و دستپاچگی در جلسه کنکور ( بخش دوم)
کاهش استرس و دستپاچگی در جلسه کنکور ( بخش دوم) نگاه کردن به خانه‌های سفید پاسخنامه نگاه کردن به خانه‌های سفید پاسخنامه و آمارگیری از سؤالاتی است که قادر به پاسخگویی آنها نبوده‌اند یک اشتباه رایج بین داوطلبین کنکور و...
ادمین 1 0
کاهش استرس و دستپاچگی در جلسه کنکور ( بخش اول)
نحوه کنترل استرس جلسه کنکور بسیاری از  داوطلبان که با نام کنکور دچار استرس می شوند دقیقا کسانی هستند که مطالعه خوبی داشته و از آمادگی لازم برای کنکور نیز برخوردارند، اما خودشان هم علت این موضوع را نمی‌دانند. با...
ادمین 1 0