بهار منتظری

مصاحبه با بهار منتظری دانش آموز موفق موسسه مدرسان ماهر: دروس عمومی به اندازه دروس اختصاصی اهمیت دارد.
مصاحبه با بهار منتظری دانش آموز موفق موسسه مدرسان ماهر: دروس عمومی به اندازه دروس اختصاصی اهمیت دارد. با سرکار خانم بهار منتظری، دانش آموز موفق موسسه مدرسان فاخر که  کنکور ۹۹ را در پیش رو دارد، گفتگویی اختصاصی داشتیم...
ادمین 1 0