ترنج احمدی

مصاحبه با ترنج احمدی دانش آموز موفق موسسه مدرسان ماهر: تلاش با روحیه اثربخش است.
مصاحبه با ترنج احمدی دانش آموز موفق موسسه مدرسان ماهر: تلاش با روحیه اثربخش است. با سرکار خانم ترنج احمدی دانش آموز موفق تراز بالای۶۳۰۰ موسسه مدرسان فاخر که  کنکور سال ۹۹ را در پیش رو دارد ، گفتگویی اختصاصی...
ادمین 2 0