تست کنکور

چرا کلاس های استاد ماهر پرطرفدار هستند؟
چرا کلاس های استاد ماهر پرطرفدار هستند؟ از لابلای صحبت های دانش آموزان کلاس های ریاضی استاد مهرداد ماهر، می توان نقاط قوت بی مثال کلاس ایشان را پیدا کرد. در این مقاله، بعضی از ویژگی های کلاس درس، موفق...
گروه آموزشی ماهر 0
رتبه های برتر چه ویژگی هایی دارند؟
رتبه های برتر چه ویژگی هایی دارند؟ در این مقاله سعی می کنیم با استفاده از تجربه ی ارتباط نزدیک با نسل های مختلف رتبه های یک و دو رقمی کنکور ایران از مجموعه ی شاگردان استاد مهرداد ماهر، ویژگی...
گروه آموزشی ماهر 0