حسام جعفری

دانش آموزان تراز بالای مدرسان ماهر که هنوز کنکور نداده اند، از شیوه مطالعه شان در درس زیست شناسی می گویند.
تعدادی از دانش آموزان تراز بالای مدرسان فاخر که هنوز کنکور نداده و خود را برای کنکور آماده می کنند، از شیوه مطالعه شان در درس زیست شناسی می گویند. همانطور که مطلع اید شیوه مطالعاتی هر شخص مختص خود...
ادمین 2 0
مصاحبه با حسام جعفری دانش آموز موفق تراز بالای۶۷۰۰ مدرسان ماهر: در سه سال آخر تلاش نموده و از هدف خود دست نکشید.
مصاحبه با حسام جعفری دانش آموز موفق تراز بالای ۶۷۰۰ مدرسان ماهر: در سه سال آخر تلاش نموده و از هدف خود دست نکشید. با  جناب آقای حسام جعفری دانش آموز موفق تراز بالای۶۷۰۰ موسسه مدرسان فاخر که  کنکور سال...
ادمین 2 0