دانش آموزان برتر موسسه

مصاحبه با محمدپارسا میرزایی سرمد دانش آموز موفق تراز بالای ۷۰۰۰ مدرسان ماهر: برای کنکور از پایه دهم و برای المپیاد  از پایه هشتم یا نهم شروع کنید.
مصاحبه با محمدپارسا میرزایی سرمد دانش آموز موفق تراز بالای ۷۰۰۰ مدرسان ماهر: برای کنکور از پایه دهم و برای المپیاد  از پایه هشتم یا نهم شروع کنید که بسیار زمان مناسبی است. با  جناب آقای محمدپارسا میرزایی سرمد دانش آموز...
ادمین 2 0
مصاحبه با حسام جعفری دانش آموز موفق تراز بالای۶۷۰۰ مدرسان ماهر: در سه سال آخر تلاش نموده و از هدف خود دست نکشید.
مصاحبه با حسام جعفری دانش آموز موفق تراز بالای ۶۷۰۰ مدرسان ماهر: در سه سال آخر تلاش نموده و از هدف خود دست نکشید. با  جناب آقای حسام جعفری دانش آموز موفق تراز بالای۶۷۰۰ موسسه مدرسان فاخر که  کنکور سال...
ادمین 2 0
مصاحبه با مهتاب رسائیان دانش آموز موفق تراز بالای ۶۶۰۰ مدرسان ماهر: بدانید با مطالعه در پایه از دیگران چندین قدم جلوترید.
مصاحبه با مهتاب رسائیان دانش آموز موفق تراز بالای ۶۶۰۰ مدرسان ماهر: بدانید با مطالعه در پایه از دیگران چندین قدم جلوترید. با سرکار خانم رسائیان دانش آموز موفق تراز بالای۶۶۰۰ موسسه مدرسان فاخر که  کنکور سال ۱۴۰۰ را در...
ادمین 2 0
مصاحبه با آرین امامی فر دانش آموز موفق تراز بالای ۷۳۰۰ مدرسان ماهر: وارد حاشیه ها نشوید و تمام تمرکزتان روی کار خودتان باشد نه دیگران.
مصاحبه با آرین امامی فر دانش آموز موفق تراز بالای ۷۳۰۰ مدرسان ماهر: وارد حاشیه ها نشوید و تمام تمرکزتان روی کار خودتان باشد نه دیگران. با جناب آقای امامی فر دانش آموز موفق تراز بالای ۷۳۰۰ موسسه مدرسان فاخر که ...
ادمین 2 0
مصاحبه با تینا سحرخیز دانش آموز موفق تراز بالای۷۲۰۰ مدرسان ماهر: از سال های پایه به طور جدی شروع کنید.
مصاحبه با تینا سحرخیز دانش آموز موفق تراز بالای۷۲۰۰ مدرسان ماهر: از سال های پایه به طور جدی شروع کنید. با سرکار خانم سحرخیز دانش آموز موفق تراز بالای ۷۲۰۰ موسسه مدرسان فاخر که  کنکور سال ۱۴۰۰ را در پیش...
ادمین 2 0
مصاحبه با مائده حیدرزاده دانش آموز موفق تراز بالای۷۲۰۰ مدرسان ماهر: بهترین نتایج درسخت ترین شرایط به دست می آید.
مصاحبه با مائده حیدرزاده دانش آموز موفق تراز بالای۷۲۰۰ مدرسان ماهر: بهترین نتایج درسخت ترین شرایط به دست می آید. با سرکار خانم حیدرزاده دانش آموز موفق تراز بالای۷۲۰۰ موسسه مدرسان فاخر که  کنکور سال ۱۴۰۰ را در پیش رو...
ادمین 2 0
مصاحبه با مهسا یادگاری دانش آموز موفق تراز بالای۷۳۰۰ مدرسان ماهر: از تابستان نهم به دهم مطالعه جدی را شروع کنید.
مصاحبه با مهسا یادگاری دانش آموز موفق تراز بالای۷۳۰۰ مدرسان ماهر: از تابستان نهم به دهم مطالعه جدی را شروع کنید. با سرکار خانم یادگاری دانش آموز موفق تراز بالای۷۳۰۰ موسسه مدرسان فاخر که کنکور سال ۱۴۰۰ را در پیش...
ادمین 2 0
مصاحبه با سبا مشیدی دانش آموز موفق تراز بالای۷۴۰۰ مدرسان ماهر: از سال های پایه به طور جدی وبه صورت کنکوری و با برنامه ریزی دقیق مطالعه کنید.
مصاحبه با سبا مشیدی دانش آموز موفق تراز بالای۷۴۰۰ مدرسان ماهر: از سال های پایه به طور جدی وبه صورت کنکوری و با برنامه ریزی دقیق مطالعه کنید. با سرکار خانم مشیدی دانش آموز موفق تراز بالای۷۴۰۰ موسسه مدرسان فاخر...
ادمین 2 0
مصاحبه با دانش آموز موفق تراز بالای ۶۰۰۰ مدرسان ماهر: برنامه ریزی صحیح بسیار در موفقیت تاثیر گذار است.
مصاحبه با دانش آموز موفق تراز بالای ۶۰۰۰ موسسه مدرسان ماهر:  برنامه ریزی صحیح بسیار در موفقیت تاثیر گذار است. مصاحبه با دانش آموز موفق تراز بالای ۶۰۰۰ موسسه مدرسان فاخر که کنکور سال ۹۹ را در پیش رو دارد،...
ادمین 2 0
مصاحبه با دانش آموز موفق تراز بالای۷۰۰۰ موسسه مدرسان ماهر: با تمرکز روی اشتباهات درسی خود و رفع آن ها پیشرفت نمایید.
مصاحبه با دانش آموز موفق تراز بالای۷۰۰۰ موسسه مدرسان ماهر: با تمرکز روی اشتباهات درسی خود و رفع آن ها پیشرفت نمایید. با دانش آموز موفق تراز بالای ۷۰۰۰ موسسه مدرسان فاخر که  کنکور سال ۹۹ را در پیش رو...
ادمین 2 0