دفترچه کنکور

دانلود سوالات خارج از کشور ۹۸
دانلود سوالات خارج از کشور ۹۸ با سلام سوالات خارج از کشور سال ۹۸ از ساعت ۱۶ روز یک شنبه ۱۶ تیرماه توسط سازمان سنجش منتشر شد. با کلیک بر روی کلمات زیر فایل مربوطه را دانلود نمایید. موفق باشید....
ادمین 2 0
دانلود دفترچه های گروه منحصرا زبان و هنر نظام آموزشی جدید و قدیم کنکور ۹۸
دانلود دفترچه های گروه منحصرا زبان و هنر نظام آموزشی جدید و قدیم کنکور ۹۸ با سلام طبق اعلام سازمان سنجش دفترچه های کنکور سراسری بعد از برگزاری منتشر می شود و همچنین کلید اولیه سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ (داخل کشور) ، از...
ادمین 2 0
دانلود دفترچه کنکور ۹۸ گروه علوم تجربی نظام آموزشی جدید و قدیم
دانلود دفترچه کنکور ۹۸ گروه علوم تجربی نظام آموزشی جدید و قدیم با سلام طبق اعلام سازمان سنجش دفترچه های کنکور سراسری بعد از برگزاری منتشر می شود و همچنین کلید اولیه سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ (داخل کشور) ، از ساعت ۲۱ روز...
ادمین 1 0
دانلود دفترچه کنکور ۹۸ گروه علوم انسانی نظام آموزشی جدید و قدیم
دانلود دفترچه کنکور ۹۸ گروه علوم انسانی نظام آموزشی جدید و قدیم با سلام طبق اعلام سازمان سنجش دفترچه های کنکور سراسری بعد از برگزاری منتشر می شود و همچنین کلید اولیه سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ (داخل کشور) ، از ساعت ۲۱ روز...
ادمین 2 0
دانلود دفترچه کنکور ۹۸ گروه ریاضی و فنی نظام آموزشی جدید و قدیم
دانلود دفترچه کنکور ۹۸ گروه ریاضی و فنی نظام آموزشی جدید و قدیم با سلام طبق اعلام سازمان سنجش دفترچه های کنکور سراسری بعد از برگزاری منتشر می شود و همچنین کلید اولیه سؤالات آزمون سراسری سال ۱۳۹۸ (داخل کشور) ، از ساعت...
ادمین 2 0