رتبه های برتر

توصیه برای کنکوری ها از زبان رتبه های برتر
باسلام از برخی از رتبه های برتر که از دانش آموزان استاد مهرداد ماهر بودند، سوال زیر پرسیده شد: چه توصیه ای برای کنکوری ها دارید؟ مهراب بیگ زاده  رتبه ۳ رشته ریاضی از همدان، دانشجوی مهندسی برق دانشگاه صنعتی...
ادمین 1 0