زهرا تکرلی

مصاحبه با رتبه های برتر استاد مهرداد ماهر- زهرا تکرلی رتبه ۲۹۸
خودتان را معرفی نمایید: زهرا تکرلی هستم. رتبه ۲۹۸ رشته تجربی سال ۹۶، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران   در مورد وضعیت تحصیلی سال کنکورتان صحبت نمایید؟ دوبار کنکور دادم. اولین بار رتبه ۵۳۰۰ را کسب کردم...
ادمین 1 0