زهرا زردشتی

زهرا زردشتی دانش آموز برتر موسسه مدرسان ماهر: افزایش ساعت مطالعاتی در تابستان
 با سرکار خانم زهرا زردشتی دانش آموز موفق موسسه مدرسان فاخر که  کنکور ۹۹ را در پیش رو دارد ، گفتگویی اختصاصی داشتیم که رمز موفقیت خود را بیان می نمایند. رشته تحصیلی خود را بیان نمایید. رشته علوم تجربی...
ادمین 1 0