زهرا عباسیان طائب

رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر از دوران جمع بندی می گویند ( بخش اول)
رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر از دوران جمع بندی می گویند: ساره صاین رتبه ۳۰ رشته تجربی: بعد از عید نیز جمع بندی به روش ۵ روز یکبار را شروع کردم و مرتب آن را کاهش داده و اواخر...
ادمین 1 0
زهرا عباسیان طائب رتبه ۲۱۲: بی ارزشی آزمون آزمایشی بدون تحلیل
مصاحبه با رتبه های برتر استاد مهرداد ماهر- زهرا عباسیان طائب   خودتان را معرفی نمایید: زهرا عباسیان طائب هستم، رتبه ۲۱۲ منطقه ۲رشته علوم ریاضی سال ۹۳، دانشجوی ارشد مهندسی نرم افزار دانشگاه صنعتی امیرکبیر   از چه پایه...
ادمین 1 0