زهرا ورزنده

دانش آموزان تراز بالای مدرسان ماهر که هنوز کنکور نداده اند، از شیوه مطالعه شان در درس زیست شناسی می گویند.
تعدادی از دانش آموزان تراز بالای مدرسان فاخر که هنوز کنکور نداده و خود را برای کنکور آماده می کنند، از شیوه مطالعه شان در درس زیست شناسی می گویند. همانطور که مطلع اید شیوه مطالعاتی هر شخص مختص خود...
ادمین 2 0
زهرا ورزنده دانش آموز برتر موسسه مدرسان ماهر: افت و خیزهای مسیر کنکور، ناامیدشان نکند.
با سرکار خانم زهرا ورزنده، دانش آموز موفق موسسه مدرسان فاخر که  کنکور ۹۹ را در پیش رو دارد، گفتگویی اختصاصی داشتیم که رمز موفقیت خود را بیان نمودند. رشته تحصیلی خود را بیان نمایید. رشته علوم تجربی هستم.  ...
ادمین 1 0