سارا علی پور

رتبه های برتر مدرسان ماهر، روش مطالعاتی شان را در درس زیست شناسی بیان می کنند (بخش دوم).
رتبه های برتر مدرسان ماهر، روش مطالعاتی شان را در درس زیست شناسی بیان می کنند (بخش دوم). همانطور که مطلع اید شیوه مطالعاتی هر شخص مختص خود اوست، اما با آشنا شدن با شیوه مطالعاتی رتبه های برتر می...
ادمین 2 1
سارا علی پور دانشجوی پزشکی همدان: اگر زمان به عقب برگردد، از سال دوم برای کنکور شروع می کنم.
سارا علی پور دانشجوی پزشکی همدان: اگر زمان به عقب برگردد، از سال دوم برای کنکور شروع می کنم. مصاحبه با رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر- سارا علی پور   خودتان را معرفی نمایید: سارا علی پور هستم، رتبه ۱۰۸۵رشته...
ادمین 2 0