ساره صاین

رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر در تابستان چه دروسی را مطالعه کردند ( بخش اول)
رتبه های برتر موسسه مدرسان فاخر از دوران تابستان می گویند ( بخش اول)   ساره صاین رتبه ۳۰ رشته تجربی:   در تابستان دوم- سوم روی درس های سال دوم تمرکز کرده و چون قصد تغییر رشته داشتم بخش...
ادمین 1 0
رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر از دوران جمع بندی می گویند ( بخش اول)
رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر از دوران جمع بندی می گویند: ساره صاین رتبه ۳۰ رشته تجربی: بعد از عید نیز جمع بندی به روش ۵ روز یکبار را شروع کردم و مرتب آن را کاهش داده و اواخر...
ادمین 1 0
ساره صاین رتبه ۳۰: توجه همیشگی به نقاط ضعف وقدرت
مصاحبه با رتبه های برتر استاد مهرداد ماهر- ساره صاین رتبه ۳۰   خودتان را معرفی نمایید: ساره صاین هستم، رتبه ۳۰ رشته علوم تجربی سال ۹۷، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و کسب مدال نقره در شیمی   از...
ادمین 1 0