سارینا مرادیان لطفی

سارینا مرادیان لطفی رتبه ۴۸: لازم نبودن پاسخ گویی ۱۰۰ درصدی به سوالات
سارینا مرادیان لطفی رتبه ۴۸: لازم نیست به تمام سوالات ۱۰۰ درصد پاسخ دهید. خودتان را معرفی نمایید: سارینا مرادیان لطفی هستم، رتبه ۴۸ رشته علوم تجربی سال ۹۷، دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران   از چه پایه ای درس...
ادمین 1 2