سید مهدی حسینی

رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر در تابستان چه دروسی را مطالعه کردند ( بخش اول)
رتبه های برتر موسسه مدرسان فاخر از دوران تابستان می گویند ( بخش اول)   ساره صاین رتبه ۳۰ رشته تجربی:   در تابستان دوم- سوم روی درس های سال دوم تمرکز کرده و چون قصد تغییر رشته داشتم بخش...
ادمین 1 0
رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر از دوران جمع بندی می گویند ( بخش اول)
رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر از دوران جمع بندی می گویند: ساره صاین رتبه ۳۰ رشته تجربی: بعد از عید نیز جمع بندی به روش ۵ روز یکبار را شروع کردم و مرتب آن را کاهش داده و اواخر...
ادمین 1 0
سید مهدی حسینی رتبه ۵۴۶: از سال دهم زیاد تست بزنید.
مصاحبه با رتبه های برتر استاد مهرداد ماهر- سید مهدی حسینی رتبه ۵۴۶   خودتان را معرفی نمایید: سید مهدی حسینی هستم، رتبه ۵۴۶ منطقه ۲رشته علوم ریاضی سال ۹۷، دانشجوی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی شریف   از چه پایه...
ادمین 1 0