شقایق ظهیری

شقایق ظهیری رتبه ۶۲۳ سال ۹۸ مدرسان ماهر: تلاش و استمرار در تلاش را جدی بگیرید.
شقایق ظهیری رتبه ۶۲۳ سال ۹۸ مدرسان ماهر: تلاش و استمرار در تلاش را جدی بگیرید. مصاحبه با رتبه های برتر مدرسان فاخر- شقایق ظهیری رتبه ۶۲۳ خودتان را معرفی نمایید: شقایق ظهیری هستم رتبه ۶۲۳ سال ۹۸ رشته تجربی....
ادمین 2 0
تجربیات دوازدهمی که کمتر از یک هفته دیگر کنکور دارد.
تجربیات دوازدهمی که کمتر از یک هفته دیگر کنکور دارد. تجربیات شقایق ظهیری دوازدهمی عزیزی که از دانش آموزان موسسه فاخر است و کمتر از یک هفته دیگر کنکور دارد. در خصوص کمیت و ساعت مطالعه ،  به نظرم کنکوری...
ادمین 1 0