شهره مصلحیون

رتبه های برتر مدرسان ماهر، روش مطالعاتی شان را در درس زیست شناسی بیان می کنند (بخش دوم).
رتبه های برتر مدرسان ماهر، روش مطالعاتی شان را در درس زیست شناسی بیان می کنند (بخش دوم). همانطور که مطلع اید شیوه مطالعاتی هر شخص مختص خود اوست، اما با آشنا شدن با شیوه مطالعاتی رتبه های برتر می...
ادمین 2 1
رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر از دوران جمع بندی می گویند ( بخش دوم)
رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر از دوران جمع بندی می گویند: شهره مصلحیون رتبه ۷۶ رشته تجربی: جمع بندی را خیلی زود تقریبا از اواخر اردیبهشت شروع کرده و دو کنکور ۵ و ۶ سال قبل را از خود...
ادمین 1 0
شهره مصلحیون رتبه ۷۶:هر افتی مقدمه جهشی است.
مصاحبه با رتبه های برتر استاد مهرداد ماهر- شهره مصلحیون رتبه ۷۶   خودتان را معرفی نمایید: شهره مصلحیون هستم، رتبه ۷۶منطقه ۲رشته علوم تجربی سال ۹۶، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران   از چه پایه ای درس خواندن...
ادمین 1 0