عرفان امیریان

مصاحبه با رتبه های برتر استاد مهرداد ماهر- عرفان امیریان رتبه ۲۲۸
خودتان را معرفی نمایید: عرفان امیریان هستم، رتبه ۲۲۸ رشته تجربی سال۹۶، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان   چرا پزشکی تهران را انتخاب نکردید؟ متاسفانه هیچکدام از دانشگاه های تهران قبول نشدم.   یعنی با رتبه ۲۲۸ نمی شد...
ادمین 1 0