علیرضا کاروان

رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر در تابستان چه دروسی را مطالعه کردند ( بخش دوم)
رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر از دوران تابستان می گویند ( بخش دوم) نیره سادات موسویان رتبه ۱۴۰: در تابستان اول ( نهم) به دوم (دهم) در کلاس های جناب استاد ماهر به طور کامل ریاضی دوم را تمام...
ادمین 2 0
رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر از دوران جمع بندی می گویند ( بخش دوم)
رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر از دوران جمع بندی می گویند: شهره مصلحیون رتبه ۷۶ رشته تجربی: جمع بندی را خیلی زود تقریبا از اواخر اردیبهشت شروع کرده و دو کنکور ۵ و ۶ سال قبل را از خود...
ادمین 1 0
علیرضا کاروان رتبه ۱۲۲۱: اهمیت بیشتر تابستان از دوران جمع بندی
مصاحبه با رتبه های برتر استاد مهرداد ماهر- علیرضا کاروان رتبه ۱۲۲۱   خودتان را معرفی نمایید: علیرضا کاروان هستم، رتبه۱۲۲۱ رشته علوم تجربی سال ۹۷، دانشجوی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان   از چه پایه ای درس خواندن برای...
ادمین 1 0