محمدامین شاملویی

دانش آموزان تراز بالای مدرسان ماهر که هنوز کنکور نداده اند، از شیوه مطالعه شان در درس زیست شناسی می گویند.
تعدادی از دانش آموزان تراز بالای مدرسان فاخر که هنوز کنکور نداده و خود را برای کنکور آماده می کنند، از شیوه مطالعه شان در درس زیست شناسی می گویند. همانطور که مطلع اید شیوه مطالعاتی هر شخص مختص خود...
ادمین 2 0
محمدامین شاملویی دانش آموز موفق موسسه مدرسان ماهر: تکرار و چندین بار خواندن لازمه موفقیت در درس زیست شناسی
با جناب آقای محمدامین شاملویی دانش آموز موفق موسسه مدرسان فاخر که  کنکور ۹۹ را در پیش رو دارد ، گفتگویی اختصاصی داشتیم که رمز موفقیت خود را بیان می نمایند. رشته تحصیلی خود را بیان نمایید. رشته علوم تجربی...
ادمین 1 0