محمدپارسا میرزایی سرمد

مصاحبه با محمدپارسا میرزایی سرمد دانش آموز موفق تراز بالای ۷۰۰۰ مدرسان ماهر: برای کنکور از پایه دهم و برای المپیاد  از پایه هشتم یا نهم شروع کنید.
مصاحبه با محمدپارسا میرزایی سرمد دانش آموز موفق تراز بالای ۷۰۰۰ مدرسان ماهر: برای کنکور از پایه دهم و برای المپیاد  از پایه هشتم یا نهم شروع کنید که بسیار زمان مناسبی است. با  جناب آقای محمدپارسا میرزایی سرمد دانش آموز...
ادمین 2 0