محمد مهدی معصومی جلال

رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر از دوران جمع بندی می گویند ( بخش دوم)
رتبه های برتر موسسه مدرسان ماهر از دوران جمع بندی می گویند: شهره مصلحیون رتبه ۷۶ رشته تجربی: جمع بندی را خیلی زود تقریبا از اواخر اردیبهشت شروع کرده و دو کنکور ۵ و ۶ سال قبل را از خود...
ادمین 1 0
محمد مهدی معصومی جلال رتبه ۴۶:تکرار لازمه قبولی در کنکور است.
مصاحبه با رتبه های برتر استاد مهرداد ماهر- محمد مهدی معصومی جلال   خودتان را معرفی نمایید: محمد مهدی معصومی جلال هستم، رتبه ۴۶ سهمیه ۵ درصد ، ۱۸۳منطقه ۲رشته ریاضی سال۹۷، دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف   از...
ادمین 1 0