مشاوره

توصیه برای کنکوری ها از زبان رتبه های برتر
باسلام از برخی از رتبه های برتر که از دانش آموزان استاد مهرداد ماهر بودند، سوال زیر پرسیده شد: چه توصیه ای برای کنکوری ها دارید؟ مهراب بیگ زاده  رتبه ۳ رشته ریاضی از همدان، دانشجوی مهندسی برق دانشگاه صنعتی...
ادمین 1 0