ملیکا صادقی

ملیکا صادقی دانش آموز برتر مدرسان ماهر:حتما با کلاس های آموزشگاه پیش بروید.
با سرکار خانم ملیکا صادقی، دانش آموز موفق موسسه مدرسان فاخر که  کنکور ۹۹ را در پیش رو دارد ، گفتگویی اختصاصی داشتیم که رمز موفقیت خود را بیان نمودند.   رشته تحصیلی خود را بیان نمایید. رشته علوم تجربی...
ادمین 1 0