مهراب بیگ زاده

مصاحبه با رتبه های برتر استاد مهرداد ماهر- مهراب بیگ زاده رتبه ۳
 خودتان را معرفی نمایید: مهراب بیگ زاده هستم، رتبه۳ رشته ریاضی سال۹۶، دانشجوی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف   وقتی متوجه رتبه ات شدید، چه احساسی داشتید؟ خیلی خوشحال شدم ولی یک مقدار ناراحت هم بودم، چون انتظار رتبه ۱...
ادمین 1 0