مهرسا دشتی

دانش آموزان تراز بالای مدرسان ماهر که هنوز کنکور نداده اند، از شیوه مطالعه شان در درس زیست شناسی می گویند.
تعدادی از دانش آموزان تراز بالای مدرسان فاخر که هنوز کنکور نداده و خود را برای کنکور آماده می کنند، از شیوه مطالعه شان در درس زیست شناسی می گویند. همانطور که مطلع اید شیوه مطالعاتی هر شخص مختص خود...
ادمین 2 0
مهرسا دشتی دانش آموز برتر موسسه مدرسان ماهر: غیبت نکردن در آزمون های آزمایشی
با سرکار خانم مهرسا دشتی، دانش آموز موفق موسسه مدرسان فاخر که  کنکور۹۹ را در پیش رو دارد، گفتگویی اختصاصی داشتیم که رمز موفقیت خود را بیان نمودند. رشته تحصیلی خود را بیان نمایید. رشته علوم تجربی هستم.   از...
ادمین 1 0