نگین خاکساری مهر

رتبه های برتر مدرسان ماهر، روش مطالعاتی شان را در درس زیست شناسی بیان می کنند (بخش دوم).
رتبه های برتر مدرسان ماهر، روش مطالعاتی شان را در درس زیست شناسی بیان می کنند (بخش دوم). همانطور که مطلع اید شیوه مطالعاتی هر شخص مختص خود اوست، اما با آشنا شدن با شیوه مطالعاتی رتبه های برتر می...
ادمین 2 1
نگین خاکساری مهر دانشجوی داروسازی:استرس سر جلسه کنکور، در نتیجه آزمونم تاثیر گذاشت.
مصاحبه با رتبه های برتر استاد مهرداد ماهر- نگین خاکساری مهر رتبه ۱۸۷۱ خودتان را معرفی نمایید: نگین خاکساری مهر هستم، رتبه ۱۸۷۱ رشته علوم تجربی سال ۹۷، دانشجوی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی همدان   از چه پایه ای درس خواندن...
ادمین 2 1