کیمیا کرمی

کیمیا کرمی دانش آموز تراز بالای ۷۱۰۰ موسسه مدرسان ماهر: از تابستان خود به خوبی بهره برید.
 با سرکار خانم کیمیا کرمی دانش آموزان موفق تراز  بالای ۷۱۰۰ موسسه مدرسان فاخر که کنکور ۹۹ را در پیش رو دارد گفتگوی اختصاصی داشتیم که رمز موفقیت خود را بیان می نماید. رشته تحصیلی خود را بیان نمایید.  رشته...
ادمین 1 0