فیلم ها

فایل دوم ریاضی کنکور گروه قدیم
فایل دوم ریاضی کنکور گروه قدیم با سلام در فیلم ارائه شده فایل دوم ریاضی کنکور گروه قدیم  که توسط استاد ماهر تدریس می شود را مشاهده نمایید. موفق باشید.   14+
ادمین 2 0
فایل هفتم ریاضی (۲) یازدهم
فایل هفتم ریاضی (۲) یازدهم با سلام در فیلم ارائه شده فایل هفتم آموزش ریاضی ۲ که توسط استاد ماهر تدریس می شود را مشاهده می نمایید. دانش آموزان یازدهمی عزیز توجه کنید شماره سوالات فیلم ارائه شده با شماره...
ادمین 2 0
 فایل هفتم ریاضی کنکور گروه جدید
 فایل هفتم ریاضی کنکور گروه جدید با سلام در فیلم ارائه شده فایل هفتم آموزش ریاضی  کنکور گروه جدید که توسط استاد ماهر تدریس می شود را مشاهده نمایید. موفق باشید.   از تعدادی از رتبه های برتر کنکور ۹۸...
ادمین 2 0
 فایل ششم ریاضی کنکور گروه جدید
 فایل ششم ریاضی کنکور گروه جدید با سلام در فیلم ارائه شده فایل ششم آموزش ریاضی  کنکور گروه جدید که توسط استاد ماهر تدریس می شود را مشاهده نمایید. موفق باشید.     از تعدادی از رتبه های برتر کنکور...
ادمین 2 0
پویا عینی رتبه برتر موسسه مدرسان ماهر کنکور ۹۶
پویا عینی رتبه برتر موسسه مدرسان ماهر کنکور ۹۶ مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان فاخر با جناب آقای عینی رتبه ۷۹ رشته تجربی دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی را از طریق فیلم ارائه شده، مشاهده نمایید. در...
ادمین 2 0
فایل ششم ریاضی (۲) یازدهم
فایل  ششم ریاضی (۲) یازدهم با سلام در فیلم ارائه شده فایل ششم آموزش ریاضی ۲ که توسط استاد ماهر تدریس می شود را مشاهده می نمایید. موفق باشید.   اطلاعیه سازمان ‌سنجش آموزش ‌کشور درخصوص تعیین زمان و مکان...
ادمین 2 0
 فایل پنجم ریاضی کنکور گروه جدید
 فایل پنجم ریاضی کنکور گروه جدید با سلام در فیلم ارائه شده فایل پنجم آموزش ریاضی ۳ که توسط استاد ماهر تدریس می شود را مشاهده نمایید. موفق باشید.         25+
ادمین 1 0
فایل چهارم ریاضی کنکور گروه جدید
 فایل چهارم ریاضی کنکور گروه جدید با سلام در فیلم ارائه شده فایل چهارم آموزش ریاضی ۳ که توسط استاد ماهر تدریس می شود را مشاهده نمایید. موفق باشید.   8+
ادمین 1 0
 فایل سوم ریاضی کنکور گروه جدید
 فایل سوم ریاضی کنکور گروه جدید با سلام در فیلم ارائه شده فایل سوم آموزش ریاضی ۳ که توسط استاد ماهر تدریس می شود را مشاهده نمایید. موفق باشید.   11+
ادمین 1 0
فایل  پنجم ریاضی (۲) یازدهم
فایل  پنجم ریاضی (۲) یازدهم با سلام در فیلم ارائه شده فایل پنجم آموزش ریاضی ۲ که توسط استاد ماهر تدریس می شود را مشاهده می نمایید. موفق باشید.   فایل چهارم آموزش سوالات ریاضی ۲ توسط استاد ماهر را...
ادمین 2 0