الهه رجبی رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶
الهه رجبی رتبه برتر مدرسان  فاخر سال ۹۶ در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان ماهر( فاخر) با سرکار خانم الهه رجبی رتبه ۶۵۳ رشته ریاضی دانشجوی مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر را مشاهده می نمایید. در این...
ادمین 2 0