امیرعلی رفعتی رتبه برتر موسسه مدرسان ماهر
امیرعلی رفعتی رتبه برتر موسسه مدرسان ماهر سال ۹۶ با سلام در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان ماهر( فاخر) با جناب آقای امیرعلی رفعتی رتبه ۷۳ رشته تجربی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران را مشاهده...
ادمین 1 0