رضا اعظمی رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶
رضا اعظمی رتبه برتر مدرسان ماهر سال ۹۶ در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان ماهر( فاخر) با جناب آقای رضا اعظمی رتبه ۴۶ رشته تجربی دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی را مشاهده می نمایید....
ادمین 1 0