رقیه السادات جعفری رتبه برتر مدرسان ماهر کنکور ۹۶
رقیه السادات جعفری رتبه برتر موسسه مدرسان ماهر کنکور ۹۶ در فیلم ارائه شده مصاحبه جناب استاد فخیمی مشاور محترم موسسه مدرسان فاخر با سرکار خانم جعفری رتبه ۹۵۶ رشته تجربی دانشجوی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان را مشاهده می نمایید....
ادمین 2 0