فیلم حل سوالات مبحث بار الکتریکی توسط استاد روحی
فیلم حل سوالات مبحث بار الکتریکی، پایستگی و کوانتیده بودن بار توسط استاد روحی باسلام در فیلم ارائه شده، حل سوالات مبحث بار الکتریکی، پایستگی و کوانتیده بودن بار را توسط جناب استاد روحی می توانید مشاهده نمایید. برای مشاهده فایل پی...
ادمین 2 0
فیلم حل سوالات مبحث قانون کولن توسط استاد روحی
فیلم حل سوالات مبحث قانون کولن، برهم نهی نیروهای الکتروستاتیکی توسط استاد روحی باسلام در فیلم ارائه شده، حل سوالات مبحث قانون کولن، برهم نهی نیروهای الکتروستاتیکی فیزیک یازدهم را  توسط جناب استاد روحی می توانید مشاهده نمایید. برای مشاهده...
ادمین 2 0